TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NTH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NTH Nguyễn Thị Sinh Em gái  Nguyễn Văn Cao  Chủ tịch HĐQT  20,000    16/06/2022  08/07/2022  20,000    22/06/2022  20,000  0.19  
NTH Nguyễn Văn Hiển Em trai  Nguyễn Văn Cao  Chủ tịch HĐQT  300,000  50,000    10/06/2022  06/07/2022  50,000    22/06/2022  250,000  2.31  
NTH Nguyễn Văn Cao Chủ tịch HĐQT      1,874,945  200,000    10/06/2022  06/07/2022  126,200    04/07/2022  2,001,145  18.53  
NTH Võ Thụy Vân Khanh Vợ  Nguyễn Đình xuân  Chủ tịch HĐQT  298,900  800,000    02/11/2021  30/11/2021  800,000    02/11/2021  1,098,900  10.17  
NTH Nguyễn Đình xuân Chủ tịch HĐQT      916,761    800,000  02/11/2021  30/11/2021    800,000  02/11/2021  116,761  1.08  
NTH Nguyễn Văn Cao Thành viên HĐQT      1,835,445  200,000    15/07/2021  12/08/2021  29,500    12/08/2021  1,864,945  17.26  
NTH Nguyễn Đình Thọ Thành viên HĐQT      438,831  100,000    30/06/2021  21/07/2021  51,000    21/07/2021  489,831  4.53  
NTH Nguyễn Thị Kim Hoa Vợ  Nguyễn Văn Cao  Thành viên HĐQT  165,134  200,000    05/05/2021  28/05/2021      26/05/2021  165,134  1.53  
NTH Nguyễn Văn Cao Thành viên HĐQT      1,825,645    200,000  05/05/2021  28/05/2021      26/05/2021  1,825,645  16.90  
NTH Nguyễn Thị Kim Hoa Vợ  Nguyễn Văn Cao  Thành viên HĐQT  152,734  150,000    01/12/2020  29/12/2020  12,400    25/12/2020  165,134  1.53  
NTH Nguyễn Thị Thùy An Con  Nguyễn Văn Cao  Thành viên HĐQT  200,000    04/11/2020  27/11/2020  170,600    23/11/2020  170,600  1.58  
NTH Nguyễn Văn Cao Thành viên HĐQT      1,814,945  200,000    30/10/2020  26/11/2020  3,300    24/11/2020  1,818,245  16.83  
NTH Nguyễn Xuân Lý Con trai  Nguyễn Đình xuân  Chủ tịch HĐQT  10,000    10,000  25/09/2020  23/10/2020    10,000  19/10/2020    0.00  
NTH Võ Thụy Vân Khanh Vợ  Nguyễn Đình xuân  Chủ tịch HĐQT  400,000    200,000  10/09/2020  07/10/2020    101,100  07/10/2020  298,900  2.77  
NTH Nguyễn Văn Cao Thành viên HĐQT      1,814,945  200,000    20/07/2020  14/08/2020      14/08/2020  1,814,945  16.80  
NTH Hoàng Thị Thùy Thành viên BKS      20,000    10/07/2020  04/08/2020  20,000    17/07/2020  20,000  0.19  
NTH Nguyễn Đình xuân Chủ tịch HĐQT      610,161  306,600    10/07/2020  07/08/2020  306,600    13/07/2020  916,761  8.49  
NTH Trần Minh Hòa       642,029          50,000    06/04/2020  692,029  6.41  
NTH Nguyễn Thị Kim Hoa Vợ  Nguyễn Văn Cao  Thành viên HĐQT  365,734    365,734  03/04/2020  29/04/2020    213,000  29/04/2020  152,734  1.41  
NTH Nguyễn Cao Nguyên Con trai  Nguyễn Văn Cao  Thành viên HĐQT  367,283    367,283  03/04/2020  29/04/2020      29/04/2020  367,283  3.40  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.