MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NBB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
22/03/2023 12.85 (0.00 %)       
21/03/2023 -3,100  -28,050,000  12.85 (-0.39 %)    3,100  28,050,000  48,832,378  1.40% 
20/03/2023 -1,300  -16,770,000  12.9 (1.98 %)    1,300  16,770,000  48,832,378  1.40% 
17/03/2023 56,100,000  12.65 (0.00 %)    56,100,000  48,832,378  1.40% 
16/03/2023 56,100,000  12.6 (-1.18 %)    56,100,000  48,832,378  1.40% 
15/03/2023 4,400  56,100,000  12.75 (0.79 %)    4,400  56,100,000  48,831,478  1.40% 
14/03/2023 -900  -11,385,000  12.65 (-0.39 %)    900  11,385,000  48,835,878  1.40% 
13/03/2023 11,430,000  12.7 (0.00 %)    11,430,000  48,835,878  1.15% 
10/03/2023 11,430,000  12.7 (0.00 %)    11,430,000  48,835,878  1.40% 
09/03/2023 900  11,430,000  12.7 (-0.78 %)    900  11,430,000  48,835,878  1.40% 
08/03/2023 -6,400,000  12.8 (0.00 %)    6,400,000  48,836,278  1.39% 
07/03/2023 -500  -6,400,000  12.8 (-0.78 %)    500  6,400,000  48,836,278  1.39% 
06/03/2023 6,400,000  12.9 (1.57 %)    6,400,000  48,836,278  1.39% 
03/03/2023 6,400,000  12.7 (-0.78 %)    6,400,000  48,836,278  1.39% 
02/03/2023 6,400,000  12.75 (-0.39 %)    6,400,000  48,836,278  1.39% 
01/03/2023 500  6,400,000  12.8 (0.79 %)    500  6,400,000  48,836,278  1.39% 
28/02/2023 -10,200,000  12.65 (-1.17 %)    10,200,000  48,835,978  1.40% 
27/02/2023 -800  -10,200,000  12.75 (-0.39 %)    800  10,200,000  48,833,778  1.40% 
24/02/2023 -2,200  -28,050,000  12.75 (-0.39 %)    2,200  28,050,000  48,826,878   
23/02/2023 -8,900  -113,920,000  12.8 (0.00 %)    8,900  113,920,000  48,824,678  1.41% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.