TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MSN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 -627,300  -65,552,850,000  104.5 (-3.15 %)    297,800  31,120,100,000  925,100  96,672,950,000  286,376,725  28.89% 
04/08/2022 -673,500  -72,670,650,000  107.9 (-1.91 %)    510,000  55,029,000,000  1,183,500  127,699,650,000  285,874,825  28.92% 
03/08/2022 -318,500  -35,035,000,000  110 (0.00 %)    481,200  52,932,000,000  799,700  87,967,000,000  285,994,305  28.91% 
02/08/2022 210,300  23,133,000,000  110 (0.55 %)    737,800  81,158,000,000  527,500  58,025,000,000  286,170,405  28.90% 
01/08/2022 165,500  18,105,700,000  109.4 (3.11 %)    470,600  51,483,640,000  305,100  33,377,940,000  286,556,005  28.87% 
29/07/2022 264,300  28,042,230,000  106.1 (-3.46 %)    2,158,500  229,016,850,000  1,894,200  200,974,620,000  286,689,505  28.86% 
28/07/2022 115,900  12,737,410,000  109.9 (0.00 %)    453,000  49,784,700,000  337,100  37,047,290,000  287,058,905  28.84% 
27/07/2022 72,200  7,934,780,000  109.9 (-0.09 %)    182,300  20,034,770,000  110,100  12,099,990,000  287,306,405  28.82% 
26/07/2022 115,000  12,650,000,000  110 (1.29 %)    320,500  35,255,000,000  205,500  22,605,000,000  287,301,905  28.82% 
25/07/2022 74,700  8,112,420,000  108.6 (0.09 %)    271,500  29,484,900,000  196,800  21,372,480,000  287,111,005  28.83% 
22/07/2022 126,300  53,034,800,000  108.5 (2.84 %)    200,700  107,870,700,000  74,400  54,835,900,000  286,822,585  28.85% 
21/07/2022 125,180  13,206,490,000  105.5 (2.43 %)    682,600  72,014,300,000  557,420  58,807,810,000  287,546,885  28.80% 
20/07/2022 103,300  10,639,900,000  103 (0.98 %)    373,200  38,439,600,000  269,900  27,799,700,000  287,985,785  28.77% 
19/07/2022 -46,300  -4,722,600,000  102 (-0.58 %)    194,900  19,879,800,000  241,200  24,602,400,000  287,962,185  28.77% 
18/07/2022 111,700  11,460,420,000  102.6 (1.38 %)    508,500  52,172,100,000  396,800  40,711,680,000  287,993,785  28.77% 
15/07/2022 32,100  3,248,520,000  101.2 (-1.27 %)    593,240  60,035,888,000  561,140  56,787,368,000  288,331,985  28.75% 
14/07/2022 39,600  4,059,000,000  102.5 (1.49 %)    209,900  21,514,750,000  170,300  17,455,750,000  288,189,185  28.76% 
13/07/2022 36,300  3,666,300,000  101 (-0.98 %)    353,500  35,703,500,000  317,200  32,037,200,000  288,256,785  28.75% 
12/07/2022 -46,000  -4,692,000,000  102 (-0.49 %)    96,300  9,822,600,000  142,300  14,514,600,000  288,362,725  28.75% 
11/07/2022 133,900  13,724,750,000  102.5 (-2.29 %)    381,600  39,114,000,000  247,700  25,389,250,000  288,162,625  28.76% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.