MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/12/2022 13.05  13.05  0.05 (0.38 %)    36,460,600  485,834,000,000  35,629,000  472,991,500,000  13.15  13.70  12.85 
05/12/2022 13.00  13.00  0.85 (7.00 %)    22,381,300  288,028,000,000  36,606,288  457,578,600,000  12.70  13.00  12.20 
02/12/2022 12.15  12.15  0.75 (6.58 %)    24,433,600  287,422,000,000  1,013,900  11,552,760,000  11.40  12.15  11.15 
01/12/2022 11.40  11.40  -0.05 (-0.44 %)    22,054,500  258,537,000,000  1,083,000  12,482,250,000  11.65  12.20  11.30 
30/11/2022 11.45  11.45  0.00 (0.00 %)    13,386,800  153,345,000,000  39,336,163  452,309,969,500  11.45  11.75  11.20 
29/11/2022 11.45  11.45  0.10 (0.88 %)    19,154,000  215,105,000,000  22,776,456  261,721,744,000  11.40  11.55  10.90 
28/11/2022 11.35  11.35  0.70 (6.57 %)    14,405,500  160,995,000,000  27,313,715  300,462,265,000  11.00  11.35  10.85 
25/11/2022 10.65  10.65  0.66 (6.61 %)    16,497,200  171,124,000,000  27,770,162  293,086,701,000  10.25  10.65  10.05 
24/11/2022 9.99  9.99  0.17 (1.73 %)    8,952,400  88,048,000,000  38,000  347,320,000  9.95  10.05  9.55 
23/11/2022 9.82  9.82  -0.14 (-1.41 %)    9,124,800  91,499,000,000  9.99  10.25  9.82 
22/11/2022 9.96  9.96  0.21 (2.15 %)    13,606,700  137,356,000,000  288,000  2,932,200,000  9.70  10.40  9.66 
21/11/2022 9.75  9.75  -0.25 (-2.50 %)    7,818,400  77,521,000,000  2,533,269  25,712,680,350  10.00  10.15  9.72 
18/11/2022 10.00  10.00  0.47 (4.93 %)    10,384,000  100,130,000,000  20,404,000  206,850,120,000  9.65  10.05  9.18 
17/11/2022 9.53  9.53  0.62 (6.92 %)    7,471,900  71,014,000,000  769,100  7,075,720,000  9.45  9.53  9.30 
16/11/2022 8.91  10.25  0.65 (6.77 %)    20,073,200  191,968,000,000  619,000  6,277,750,000  8.96  10.25  8.91 
15/11/2022 8.33  9.58  -0.72 (-6.99 %)    15,689,600  152,107,000,000  10.20  10.20  9.58 
14/11/2022 8.96  10.30  -0.40 (-3.74 %)    12,370,800  125,751,000,000  10.40  10.60  9.97 
11/11/2022 9.30  10.70  0.00 (0.00 %)    9,660,700  106,087,000,000  11.00  11.20  10.65 
10/11/2022 9.26  10.65  -0.75 (-6.58 %)    14,743,400  159,908,000,000  2,735,000  27,350,000,000  11.15  11.40  10.65 
09/11/2022 9.91  11.40  0.10 (0.88 %)    8,156,300  94,286,000,000  702,000  8,073,000,000  11.45  11.85  11.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.