MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK LM7 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/12/2022 0.00  2.60  0.00 (0.00 %)    1,400  3,510,000  2.60  2.60  2.60  2.40 
05/12/2022 0.00  2.60  0.00 (0.00 %)    600  1,560,000  2.60  2.6  2.60  2.60 
02/12/2022 0.00  2.60  0.20 (8.33 %)    300  780,000  2.40  2.60  2.60  2.60 
01/12/2022 0.00  2.40  0.20 (9.09 %)    1,500  3,590,000  2.20  2.3  2.40  2.30 
30/11/2022 0.00  2.20  -0.10 (-4.35 %)    900  2,050,000  2.30  2.40  2.40  2.10 
29/11/2022 0.00  2.30  0.00 (0.00 %)    100  230,000  2.30  2.3  2.30  2.30 
28/11/2022 0.00  2.30  0.10 (4.55 %)    600  1,380,000  2.20  2.30  2.30  2.30 
25/11/2022 0.00  2.20  0.00 (0.00 %)    4,402  9,684,400  2.20  2.2  2.20  2.20 
24/11/2022 0.00  2.20  -0.10 (-4.35 %)    2,000  4,300,000  2.30  2.20  2.20  2.10 
23/11/2022 0.00  2.30  0.00 (0.00 %)    100  230,000  2.30  2.3  2.30  2.30 
22/11/2022 0.00  2.20  -0.10 (-4.35 %)    2,000  4,300,000  2.30  2.20  2.20  2.10 
21/11/2022 0.00  2.30  0.00 (0.00 %)    2.30  0.0  0.00  0.00 
18/11/2022 0.00  2.30  -0.20 (-8.00 %)    500  1,150,000  2.50  2.30  2.30  2.30 
17/11/2022 2.50  2.50  0.20 (8.70 %)    300  750,000  2.30  2.5  2.50  2.50 
16/11/2022 2.30  2.30  0.00 (0.00 %)    500  1,150,000  2.30  2.30  2.30  2.30 
15/11/2022 2.30  2.30  -0.20 (-8.00 %)    100  230,000  2.50  2.3  2.30  2.30 
14/11/2022 2.50  2.50  0.00 (0.00 %)    2.50  2.50  2.50  2.50 
11/11/2022 2.50  2.50  0.00 (0.00 %)    2.50  2.5  2.50  2.50 
10/11/2022 2.50  2.50  -0.20 (-7.41 %)    500  1,250,000  2.70  2.50  2.50  2.50 
09/11/2022 2.70  2.70  -0.10 (-3.57 %)    400  1,130,000  2.80  3.0  3.00  2.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.