MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ITA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       127,108,449  10,000,000    20/12/2022  12/01/2023  9,999,907    12/01/2023  137,108,356  14.61  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       125,853,449  20,000,000    09/12/2021  03/01/2022  1,255,000    03/01/2022  127,108,449  13.55  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       114,315,449  20,000,000    11/11/2021  03/12/2021  11,538,000    03/12/2021  125,853,449  13.41  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       177,475,025          1,721,257    03/11/2021  179,196,282  19.10  
ITA Trường Đại học Tân Tạo       104,315,449  10,000,000    18/10/2021  16/11/2021  10,000,000    01/11/2021  114,315,449  12.18  
ITA Trường Đại học Tân Tạo       94,315,449  10,000,000    07/10/2021  05/11/2021  10,000,000    12/10/2021  104,315,449  11.12  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       84,597,449  10,000,000    24/09/2021  22/10/2021  9,718,000    01/10/2021  94,315,449  10.05  
ITA Đoàn Thị Diễm Phương Chị dâu  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  28,000    28,000  18/05/2021  16/06/2021    19,600  16/06/2021  8,400  0.00  
ITA Đoàn Thị Diễm Phương Chị dâu  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  10,900          40,000  22,900  11/05/2021  28,000  0.00  
ITA Trần Hoàng Ân Công bố thông tin      1,679,000    1,679,000  07/05/2021  05/06/2021    1,679,000  11/05/2021    0.00  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       82,918,449  1,800,000    07/05/2021  05/06/2021  1,679,000    04/06/2021  84,597,449  9.02  
ITA Đoàn Thị Diễm Phương Chị dâu  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  45,500            17,500  26/04/2021  28,000  0.00  
ITA Đặng Quang Hạnh   Đặng Thị Hoàng Yến  Chủ tịch HĐQT  3,331,781    3,331,781  04/02/2021  26/02/2021    3,331,781  05/02/2021    0.00  
ITA Lê Thị Hồng Cẩm Chị  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  7,500    7,500  17/07/2020  15/08/2020          0.00  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       73,821,139  10,000,000    24/09/2019  05/10/2019  9,097,310    24/09/2019  82,918,449  8.84  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       69,651,659  5,000,000    13/09/2019  05/10/2019  4,169,480    15/09/2019  73,821,139  7.87  
ITA Nguyễn Thị Hoa Trưởng BKS      3,213,000    3,213,000  13/09/2019  05/10/2019    3,213,000  15/09/2019    0.00  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       162,464,595          7,093,000    09/07/2019  169,557,595  18.07  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       150,145,465          12,319,130    04/07/2019  162,464,595  17.31  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       141,144,385          9,001,080    21/06/2019  150,145,465  16.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.