TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HLD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 26.823 (-3.51 %)    8,653,840  5.73% 
23/06/2022 27.8 (0.00 %)    8,653,840  5.73% 
22/06/2022 27.8 (1.09 %)    8,653,840  5.73% 
21/06/2022 27.5 (9.13 %)    8,653,840  5.73% 
20/06/2022 8,000  202,800,000  25.2 (-9.68 %)    8,000  202,800,000  8,653,840  5.73% 
17/06/2022 13,900  397,000,000  27.9 (-9.71 %)    13,900  397,000,000  8,661,840  5.69% 
16/06/2022 1,200  37,080,000  30.9 (-3.44 %)    1,200  37,080,000  8,675,740  5.62% 
15/06/2022 32 (-5.88 %)    8,676,940  5.62% 
14/06/2022 1,000  30,400,000  34 (0.89 %)    1,000  30,400,000  8,676,940  5.62% 
13/06/2022 5,000  170,400,000  33.7 (-5.34 %)    5,000  170,400,000  8,677,940  5.61% 
10/06/2022 35.6 (-2.47 %)    8,682,940  5.59% 
09/06/2022 36.5 (0.00 %)    8,682,940  5.59% 
08/06/2022 36.5 (0.00 %)    8,682,940  5.59% 
07/06/2022 36.5 (-2.67 %)    8,682,940  5.59% 
06/06/2022 37.5 (2.18 %)    8,682,940  5.59% 
03/06/2022 36.7 (0.55 %)    8,682,940  5.59% 
02/06/2022 36.5 (-2.67 %)    8,682,940  5.59% 
01/06/2022 37.5 (-1.32 %)    8,682,940  5.59% 
31/05/2022 38 (0.00 %)    8,682,940  5.59% 
30/05/2022 38 (2.70 %)    8,682,940  5.59% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.