TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HHL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HHL CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       180,000            50,000  19/03/2014  130,000  4.73  
HHL CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       230,000            50,000  18/03/2014  180,000  6.55  
HHL CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       300,000            70,000  17/03/2014  230,000  8.37  
HHL Hank Hyunho Choi       164,400            31,200  17/05/2013  133,200  4.85  
HHL Trác Văn Thanh Phó Tổng GĐ      40,000    13/09/2012  12/10/2012      12/10/2012    0.00  
HHL Trác Văn Thanh Phó Tổng GĐ      40,000    12/07/2012  10/08/2012      04/09/2012    0.00  
HHL Nguyễn Duy Khương Thành viên BKS      48,300    48,300  28/06/2012  27/07/2012      08/10/2012  48,300  1.76  
HHL Hank Hyunho Choi       164,400    60,000  24/05/2012  23/07/2012          0.00  
HHL Trác Văn Thanh Phó Tổng GĐ      40,000    08/05/2012  03/07/2012      03/07/2012    0.00  
HHL CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       300,000  500,000  300,000  07/05/2012  04/07/2012      04/07/2012  300,000  10.92  
HHL CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       229,700          50,000    13/04/2012  279,700  10.18  
HHL Nguyễn Duy Khương Thành viên BKS      48,300    48,300  12/04/2012  08/06/2012      08/06/2012  48,300  1.76  
HHL Hà Thị Thanh Quý Thành viên BKS      47,000  135,000    04/04/2012  25/05/2012          0.00  
HHL Hà Thị Thanh Quý Thành viên BKS      47,000    47,000  29/03/2012  25/05/2012    47,000  24/05/2012    0.00  
HHL CTCP Đầu tư TTN Việt Nam       229,700  100,000  100,000  01/03/2012  27/04/2012  70,300    27/04/2012  300,000  10.92  
HHL Trác Văn Thanh Phó Tổng GĐ      20,000    01/03/2012  27/04/2012      27/04/2012    0.00  
HHL CTCP Bất động sản ABC       229,700  100,000  100,000  01/03/2012  27/04/2012          0.00  
HHL Nguyễn Duy Khương Thành viên BKS      48,300    48,300  22/02/2012  10/04/2012      10/04/2012  48,300  1.76  
HHL Nguyễn Trọng Toán Thành viên HĐQT      25,000    25,000  15/12/2011  13/01/2012    25,000  23/12/2011    0.00  
HHL Nguyễn Duy Khương Thành viên BKS      48,300    48,300  28/11/2011  10/01/2012      10/01/2012  48,300  1.76  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.