MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HAS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HAS Phạm Thị Hạnh       847,250          17,000    22/11/2022  858,650  11.01  
HAS Phạm Thị Hạnh       779,850          400    27/04/2022  780,250  10.00  
HAS Đinh Tiến Vịnh Thành viên HĐQT      31,236    31,200  08/04/2022  06/05/2022    31,200  21/04/2022  36  0.00  
HAS Đoàn Ngọc Cương       357,900          5,900    21/02/2022  363,800  4.66  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      111,236    80,000  07/10/2021  04/11/2021    80,000  29/10/2021  31,236  0.40  
HAS Hà Thu Nga Phụ trách quản trị      102,570            11,200  15/05/2021  91,370  1.17  
HAS Phạm Thị Hạnh       699,950          3,000    06/05/2021  702,950  9.01  
HAS Phạm Thị Hạnh       1,099,250            400,000  23/04/2021  699,250  8.96  
HAS Phạm Thị Hạnh       367,120          726,930    06/04/2021  1,094,050  14.03  
HAS Huỳnh Văn Thành       396,640            396,640  06/04/2021    0.00  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      100,036  100,000    30/03/2021  27/04/2021  11,200    27/04/2021  111,236  1.43  
HAS Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT      322,910    250,000  07/04/2020  04/05/2020      04/05/2020  322,910  4.14  
HAS Đặng Thị Thanh Trà Mẹ  Nguyễn Hoài Nam  Thành viên HĐQT  82,550  9,250    26/04/2019  02/07/2019  9,250    02/07/2019  91,800  1.18  
HAS Đoàn Ngọc Cương       403,560            20,000  24/09/2018  383,560  4.92  
HAS Đoàn Ngọc Cương       384,840          13,560    27/03/2018  398,400  5.11  
HAS Huỳnh Văn Thành       388,030          4,000    26/02/2018  392,030  5.03  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      64,036  50,000    06/12/2017  04/01/2018  36,000    04/01/2018  100,036  1.28  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      34,036  50,000    18/03/2016  16/04/2016  30,000    14/04/2016  64,036  0.82  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      14,036  50,000    20/03/2014  18/04/2014  20,000    18/04/2014  34,036  0.44  
HAS Phạm Minh Tuấn       389,607            31,000  11/03/2014  358,607  4.60  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.