MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HAG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 5,300  38,849,000  7.33 (-0.95 %)    10,100  74,033,000  4,800  35,184,000  428,570,005  2.79% 
30/03/2023 -46,600  -342,976,000  7.36 (-0.54 %)    22,900  168,544,000  69,500  511,520,000  428,579,305  2.79% 
29/03/2023 -800  -5,912,000  7.39 (-0.14 %)    800  5,912,000  428,586,095  2.79% 
28/03/2023 18,690  139,053,600  7.44 (0.54 %)    34,800  258,912,000  16,110  119,858,400  428,446,315   
27/03/2023 45,300  333,408,000  7.36 (0.82 %)    47,300  348,128,000  2,000  14,720,000  428,465,005   
24/03/2023 -3,700  -27,088,000  7.3 (0.00 %)    3,700  27,088,000  428,510,305   
23/03/2023 -18,900  -137,970,000  7.26 (-0.55 %)    7,100  51,820,000  26,000  189,790,000  428,506,605   
22/03/2023 1,500  11,105,000  7.34 (0.55 %)    3,500  25,865,000  2,000  14,760,000  428,487,705   
21/03/2023 -36,300  1,539,631,180  7.34 (0.55 %)    8,300  1,571,243,000  44,600  31,611,820  428,489,205  2.80% 
20/03/2023 -76,890  -563,603,700  7.33 (-3.55 %)    34,410  252,225,300  111,300  815,829,000  428,448,305  2.80% 
17/03/2023 3,940,800  29,950,080,000  7.6 (2.70 %)    3,990,000  30,324,000,000  49,200  373,920,000  428,482,715  2.80% 
16/03/2023 50,200  370,978,000  7.39 (-2.76 %)    50,200  370,978,000  432,445,315  2.37% 
15/03/2023 -1,700  -12,835,000  7.55 (2.03 %)    25,700  194,035,000  27,400  206,870,000  432,486,308  2.37% 
14/03/2023 -2,307  -17,025,660  7.38 (-1.60 %)    6,900  50,922,000  9,207  67,947,660  432,199,608  2.40% 
13/03/2023 -237,900  -1,781,871,000  7.49 (-1.45 %)    74,500  558,005,000  312,400  2,339,876,000  432,408,208   
10/03/2023 -37,900  -289,556,000  7.64 (-2.05 %)    25,000  191,000,000  62,900  480,556,000  432,170,308  2.40% 
09/03/2023 -17,800  -139,018,000  7.81 (2.76 %)    30,000  234,300,000  47,800  373,318,000  432,185,308  2.40% 
08/03/2023 135,800  1,025,290,000  7.55 (0.67 %)    145,800  1,100,790,000  10,000  75,500,000  432,214,769  2.40% 
07/03/2023 181,161  1,353,272,670  7.47 (-0.40 %)    181,700  1,357,299,000  539  4,026,330  432,248,567  2.39% 
06/03/2023 1,698  12,667,080  7.46 (-0.53 %)    113,700  848,202,000  112,002  835,534,920  432,390,267  2.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.