MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUEMAV30 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/06/2023 6,300  81,270,000  12.9 (-1.53 %)    6,300  81,270,000  4,281,263  84.37% 
07/06/2023 21,400  280,313,000  13.09 (0.69 %)    23,900  312,581,000  2,500  32,268,000  4,285,163  201.00% 
06/06/2023 5,900  76,820,000  13.03 (1.01 %)    5,900  76,820,000  4,306,563  200.81% 
05/06/2023 26,200  338,928,000  12.93 (0.23 %)    28,400  367,086,000  2,200  28,158,000  4,312,463  200.76% 
02/06/2023 33,400  426,156,000  12.9 (2.38 %)    39,900  508,856,000  6,500  82,700,000  4,338,663  200.53% 
01/06/2023 -4,800  -58,248,000  12.6 (0.00 %)    34,000  424,560,000  38,800  482,808,000  4,372,063  202.85% 
31/05/2023 6,600  83,289,000  12.62 (-0.63 %)    6,700  84,554,000  100  1,265,000  4,369,263  202.88% 
30/05/2023 20,900  264,803,000  12.67 (0.56 %)    20,900  264,803,000  4,375,863  202.82% 
29/05/2023 1,600  20,136,000  12.62 (0.96 %)    1,600  20,136,000  4,396,763  202.64% 
26/05/2023 900  11,268,000  12.52 (0.16 %)    900  11,268,000  4,398,363  202.62% 
25/05/2023 6,700  83,612,000  12.54 (0.32 %)    8,700  108,428,000  2,000  24,816,000  4,399,263  202.62% 
24/05/2023 10,300  128,750,000  12.5 (-0.79 %)    10,300  128,750,000  4,405,963  202.56% 
23/05/2023 9,200  115,099,000  12.6 (-0.79 %)    11,400  142,515,000  2,200  27,416,000  4,416,263  202.47% 
22/05/2023 6,100  77,374,000  12.68 (0.63 %)    6,700  84,956,000  600  7,582,000  4,425,463  84.02% 
19/05/2023 4,700  59,330,000  12.63 (-0.55 %)    7,000  87,904,000  2,300  28,574,000  4,428,763  84.01% 
18/05/2023 4,500  56,925,000  12.65 (0.40 %)    7,900  99,935,000  3,400  43,010,000  4,433,763   
17/05/2023 19,500  244,794,000  12.55 (-0.40 %)    21,700  272,398,000  2,200  27,604,000  4,438,263   
16/05/2023 3,200  40,426,000  12.64 (-0.47 %)    4,400  55,578,000  1,200  15,152,000  4,457,763   
15/05/2023 20,700  260,962,000  12.68 (0.63 %)    33,800  426,251,000  13,100  165,289,000  4,460,963   
12/05/2023 13,500  168,255,000  12.58 (0.64 %)    15,800  196,616,000  2,300  28,361,000  4,481,663  83.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.