MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FT1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 45 (0.00 %)    -3,439,727   
30/03/2023 45 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
29/03/2023 45 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
28/03/2023 45 (7.14 %)    3,439,727   
27/03/2023 42 (-6.67 %)    3,439,727  0.42% 
24/03/2023 45 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
23/03/2023 45 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
22/03/2023 45 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
21/03/2023 45 (4.65 %)    3,439,727  0.42% 
20/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
17/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
16/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
15/03/2023 43 (-10.42 %)    3,439,727  0.42% 
14/03/2023 48 (11.63 %)    3,439,727  0.42% 
13/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727   
10/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
09/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
08/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
07/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
06/03/2023 43 (0.00 %)    3,439,727  0.42% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.