MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK EIN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 3.7 (-9.76 %)    287  324,300  1,130   185  393,500  2,127   -69,200
01/06/2023 4.2 (5.00 %)    478  839,400  1,756   265  650,000  2,453   189,400
31/05/2023 4 (14.29 %)    293  474,400  1,619   148  368,200  2,488   106,200
30/05/2023 3.5 (12.90 %)    282  567,000  2,011   126  442,600  3,513   124,400
29/05/2023 3.2 (14.29 %)    284  671,100  2,363   148  527,400  3,564   143,700
26/05/2023 2.9 (3.57 %)    79  187,200  2,370   81  211,700  2,614   -24,500
25/05/2023 2.8 (0.00 %)    86  237,900  2,766   93  308,000  3,312   -70,100
24/05/2023 2.9 (7.41 %)    97  220,300  2,271   95  255,400  2,688   -35,100
23/05/2023 2.8 (3.70 %)    65  145,600  2,240   48  190,000  3,958   -44,400
22/05/2023 2.8 (0.00 %)    58  153,800  2,652   58  169,100  2,916   -15,300
19/05/2023 2.8 (3.70 %)    70  114,800  1,640   53  176,200  3,325   -61,400
18/05/2023 2.7 (-6.90 %)    71  121,600  1,713   71  228,600  3,220   -107,000
17/05/2023 2.8 (0.00 %)    61  117,400  1,925   75  206,700  2,756   -89,300
16/05/2023 2.8 (0.00 %)    70  123,300  1,761   70  179,400  2,563   -56,100
15/05/2023 2.8 (3.70 %)    88  244,800  2,782   121  306,800  2,536   -62,000
12/05/2023 2.7 (3.85 %)    71  320,900  4,520   56  151,700  2,709   169,200
11/05/2023 2.7 (3.85 %)    68  406,000  5,971   46  169,700  3,689   236,300
10/05/2023 2.7 (3.85 %)    73  362,300  4,963   55  130,900  2,380   231,400
09/05/2023 2.6 (-3.70 %)    52  259,500  4,990   58  139,100  2,398   120,400
08/05/2023 2.7 (3.85 %)    48  162,700  3,390   45  112,800  2,507   49,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.