MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK EID - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
26/05/2023 21.4 (0.00 %)    12  8,100  675   13  21,700  1,669   -13,600
25/05/2023 21.4 (2.88 %)    27  20,900  774   7,000  875   13,900
24/05/2023 20.8 (0.00 %)    18  16,200  900   5,600  800   10,600
23/05/2023 20.8 (0.00 %)    27  17,800  659   24  31,300  1,304   -13,500
22/05/2023 20.8 (-2.35 %)    19  20,300  1,068   21  28,900  1,376   -8,600
19/05/2023 21.3 (2.40 %)    13  10,200  785   19  22,100  1,163   -11,900
18/05/2023 20.8 (0.00 %)    15  16,500  1,100   2,700  386   13,800
17/05/2023 20.8 (-2.35 %)    18  14,400  800   14  11,700  836   2,700
16/05/2023 21.3 (0.00 %)    14  22,200  1,586   19  20,500  1,079   1,700
15/05/2023 0 (0.00 %)    14  13,600  971   16  20,800  1,300   -7,200
12/05/2023 21 (-2.33 %)    32  19,500  609   21  24,000  1,143   -4,500
11/05/2023 21.5 (2.87 %)    19  24,000  1,263   12  11,600  967   12,400
10/05/2023 20.9 (1.95 %)    21  23,600  1,124   18  19,500  1,083   4,100
09/05/2023 20.5 (-1.91 %)    15  16,300  1,087   10  16,600  1,660   -300
08/05/2023 20.9 (0.97 %)    28  8,900  318   26  26,600  1,023   -17,700
05/05/2023 20.7 (-1.43 %)    16  8,300  519   22  17,300  786   -9,000
04/05/2023 21 (0.00 %)    12  22,100  1,842   14  10,800  771   11,300
28/04/2023 21 (0.00 %)    12  10,000  833   14  15,400  1,100   -5,400
27/04/2023 21 (0.48 %)    15  20,000  1,333   26  29,100  1,119   -9,100
26/04/2023 20.9 (-0.48 %)    12  19,600  1,633   13  10,000  769   9,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.