MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK EAD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
EAD Bùi Tiến Bố vợ  Nguyễn Quang Toàn  Giám đốc  15,200    15,200  29/12/2021  27/01/2022    15,200  04/01/2022    0.00  
EAD Mai Thị Thu Thảo Kế toán trưởng      25,000  10,000    29/12/2021  24/01/2022  6,300    24/01/2022  31,300  1.09  
EAD Từ Ngọc Thanh       170,000          13,000    28/09/2021  183,000  6.36  
EAD Mai Hồng Ngọc Anh ruột  Mai Thị Thu Thảo  Kế toán trưởng  25,000    20,000  19/10/2020  18/11/2020    20,000  20/10/2020  5,000  0.17  
EAD Từ Ngọc Thanh       143,500          100    01/04/2019  144,500  5.02  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  15,500  50,000    28/05/2017  26/06/2017  2,000    26/06/2017  17,500  0.61  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  65,500    50,000  14/05/2017  08/06/2017    50,000  15/05/2017  15,500  0.54  
EAD Nguyễn Thị Thu Hằng Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  50,000  50,000    23/04/2017  18/05/2017  50,000    15/05/2017  100,000  3.47  
EAD Nguyễn Đức Trọng Chủ tịch HĐQT      85,200    20,000  08/03/2017  02/04/2017    15,200  02/04/2017  70,000  2.43  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  40,200  50,000    22/02/2017  21/03/2017  25,300    21/03/2017  65,500  2.28  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  40,200  50,000    18/01/2017  16/02/2017      16/02/2017  40,200  1.40  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  10,000  50,000    20/12/2016  12/01/2017  30,200    12/01/2017  40,200  1.40  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  10,000  50,000    16/11/2016  12/12/2016      12/12/2016  10,000  0.35  
EAD Nguyễn Đức Trọng Chủ tịch HĐQT      128,800    50,000  16/10/2016  10/11/2016    43,600  09/11/2016  85,200  2.96  
EAD Nguyễn Hoàng Đức Con  Nguyễn Đức Trọng  Chủ tịch HĐQT  50,000    16/10/2016  10/11/2016  10,000    09/11/2016  10,000  0.35  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.