TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DXG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DXG Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT      104,890,948  5,000,000    27/04/2022  25/05/2022  5,000,000    20/05/2022  109,890,948  18.09  
DXG Wareham Group Limited       8,916,766          180,000    13/04/2022  9,096,766  1.50  
DXG Amersham Industries Limited       15,714,979          820,000    13/04/2022  16,534,979  2.72  
DXG Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,288,000            100,000  29/03/2022  1,188,000  0.20  
DXG Amersham Industries Limited       16,214,979            1,000,000  29/03/2022  15,214,979  2.50  
DXG Trần Việt Anh Thành viên HĐQT      4,647,665    4,532,665  17/03/2022  15/04/2022    4,532,665  18/03/2022  115,000  0.02  
DXG Amersham Industries Limited       17,214,979            3,000,000  16/03/2022  14,214,979  2.34  
DXG Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,588,000            100,000  16/03/2022  1,488,000  0.24  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       31,463,413            30,963,413  16/03/2022  500,000  0.08  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       30,963,413            1,000,000  15/03/2022  29,963,413  4.93  
DXG Đỗ Thị Thái Kế toán trưởng      373,280  200,000    07/03/2022  07/03/2022  200,000    07/03/2022  573,280  0.09  
DXG Lương Trí Tú Em  Lương Trí Thìn  Chủ tịch HĐQT  4,058,028  331,500    07/03/2022  07/03/2022  321,500    07/03/2022  4,379,528  0.72  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       10,579,885          2,000,000    01/03/2022  12,579,885  2.07  
DXG Amersham Industries Limited       14,964,979          750,000    01/03/2022  15,714,979  2.59  
DXG DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       8,670,000          330,000    01/03/2022  9,000,000  1.48  
DXG Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT      84,165,248  20,725,700    28/02/2022  29/03/2022  20,725,700    18/03/2022  104,890,948  17.27  
DXG Đỗ Thị Thái Kế toán trưởng      173,280  200,000    25/02/2022  28/02/2022  200,000    28/02/2022  373,280  0.06  
DXG Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       1,368,000          100,000    17/02/2022  1,468,000  0.24  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       30,213,413          750,000    17/02/2022  30,963,413  5.10  
DXG Norges Bank       21,344,542          300,000    17/02/2022  21,644,542  3.56  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.