MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK DPM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
06/01/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  89,880  17.98%  410,120  82.02%  27/03/2012 
05/01/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  64,880  12.98%  435,120  87.02%  27/03/2012 
04/01/2012 Mua 500,000 10,000  2.00%  39,880  7.98%  460,120  92.02%  27/03/2012 
03/01/2012 Mua 500,000 4,880  0.98%  29,880  5.98%  470,120  94.02%  27/03/2012 
28/12/2011 Mua 500,000 25,000  5.00%  25,000  5.00%  475,000  95.00%  27/03/2012 
04/10/2010 Mua 2,000,000 25,000  1.25%  1,352,260  67.61%  647,740  32.39%  21/10/2010 
13/09/2010 Mua 2,000,000 91,060  4.55%  1,327,260  66.36%  672,740  33.64%  21/10/2010 
10/09/2010 Mua 2,000,000 30,000  1.50%  1,236,200  61.81%  763,800  38.19%  21/10/2010 
08/09/2010 Mua 2,000,000 30,000  1.50%  1,206,200  60.31%  793,800  39.69%  21/10/2010 
27/08/2010 Mua 2,000,000 33,330  1.67%  1,176,200  58.81%  823,800  41.19%  21/10/2010 
26/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  1,142,870  57.14%  857,130  42.86%  21/10/2010 
25/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  1,042,870  52.14%  957,130  47.86%  21/10/2010 
20/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  742,870  37.14%  1,257,130  62.86%  21/10/2010 
19/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  642,870  32.14%  1,357,130  67.86%  21/10/2010 
18/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  542,870  27.14%  1,457,130  72.86%  21/10/2010 
17/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  442,870  22.14%  1,557,130  77.86%  21/10/2010 
16/08/2010 Mua 2,000,000 70,000  3.50%  342,870  17.14%  1,657,130  82.86%  21/10/2010 
13/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  272,870  13.64%  1,727,130  86.36%  21/10/2010 
12/08/2010 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  172,870  8.64%  1,827,130  91.36%  21/10/2010 
11/08/2010 Mua 2,000,000 18,290  0.91%  72,870  3.64%  1,927,130  96.36%  21/10/2010 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.