TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK DMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
21/05/2009 Mua 200,000 8,670  4.34%  115,040  57.52%  84,960  42.48%  07/07/2009 
20/05/2009 Mua 200,000 2,770  1.39%  106,370  53.19%  93,630  46.82%  07/07/2009 
14/05/2009 Mua 200,000 10,000  5.00%  103,600  51.80%  96,400  48.20%  07/07/2009 
13/05/2009 Mua 200,000 5,770  2.89%  93,600  46.80%  106,400  53.20%  07/07/2009 
12/05/2009 Mua 200,000 4,060  2.03%  87,830  43.92%  112,170  56.09%  07/07/2009 
11/05/2009 Mua 200,000 10,000  5.00%  83,770  41.89%  116,230  58.12%  07/07/2009 
09/05/2009 Mua 200,000 10,000  5.00%  73,770  36.89%  126,230  63.12%  07/07/2009 
08/05/2009 Mua 200,000 7,540  3.77%  63,770  31.89%  136,230  68.12%  07/07/2009 
06/05/2009 Mua 200,000 10,000  5.00%  56,230  28.12%  143,770  71.89%  07/07/2009 
29/04/2009 Mua 200,000 2,070  1.04%  46,230  23.12%  153,770  76.89%  07/07/2009 
24/04/2009 Mua 200,000 6,000  3.00%  44,160  22.08%  155,840  77.92%  07/07/2009 
23/04/2009 Mua 200,000 5,000  2.50%  38,160  19.08%  161,840  80.92%  07/07/2009 
17/04/2009 Mua 200,000 5,490  2.75%  33,160  16.58%  166,840  83.42%  07/07/2009 
15/04/2009 Mua 200,000 7,670  3.84%  27,670  13.84%  172,330  86.17%  07/07/2009 
09/04/2009 Mua 200,000 10,000  5.00%  20,000  10.00%  180,000  90.00%  07/07/2009 
08/04/2009 Mua 200,000 10,000  5.00%  10,000  5.00%  190,000  95.00%  07/07/2009 
19/12/2008 Mua 200,000 3,000  1.50%  189,970  94.99%  10,030  5.02%  20/12/2008 
18/12/2008 Mua 200,000 4,970  2.49%  186,970  93.49%  13,030  6.52%  20/12/2008 
17/12/2008 Mua 200,000 2,000  1.00%  182,000  91.00%  18,000  9.00%  20/12/2008 
16/12/2008 Mua 200,000 6,300  3.15%  180,000  90.00%  20,000  10.00%  20/12/2008 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.