TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 38,700  1,577,025,000  40.75 (-0.85 %)    39,600  1,613,700,000  900  36,675,000  231,806,944   
05/08/2022 42,900  1,761,045,000  41.05 (3.40 %)    45,300  1,859,565,000  2,400  98,520,000  231,845,644  2.62% 
04/08/2022 80,600  3,195,790,000  39.65 (0.38 %)    80,600  3,195,790,000  231,885,044  2.61% 
03/08/2022 50,100  1,978,950,000  39.5 (-0.25 %)    56,000  2,212,000,000  5,900  233,050,000  231,918,340  2.61% 
02/08/2022 47,600  1,884,960,000  39.6 (0.00 %)    94,900  3,758,040,000  47,300  1,873,080,000  231,908,240  2.61% 
01/08/2022 -30,900  -1,222,095,000  39.55 (3.26 %)    35,200  1,392,160,000  66,100  2,614,255,000  232,002,840  2.59% 
29/07/2022 29,500  1,129,850,000  38.3 (-1.79 %)    29,800  1,141,340,000  300  11,490,000  232,038,040  2.58% 
28/07/2022 129,200  5,032,340,000  38.95 (6.71 %)    129,200  5,032,340,000  232,067,840  2.58% 
27/07/2022 74,400  2,715,600,000  36.5 (3.99 %)    74,400  2,715,600,000  232,173,440  2.56% 
26/07/2022 -16,600  -582,660,000  35.1 (-0.28 %)    7,000  245,700,000  23,600  828,360,000  232,130,840  2.56% 
25/07/2022 -94,900  -3,340,480,000  35.2 (-1.40 %)    22,100  777,920,000  117,000  4,118,400,000  232,136,040  2.56% 
22/07/2022 -401,800  289,170,000  35.7 (-1.92 %)    35,800  353,430,000  437,600  64,260,000  232,137,640  2.56% 
21/07/2022 21,800  793,520,000  36.4 (5.81 %)    41,300  1,503,320,000  19,500  709,800,000  232,131,240  2.56% 
20/07/2022 84,000  3,528,000,000  42 (2.94 %)    100,300  4,212,600,000  16,300  684,600,000  231,976,040  2.59% 
19/07/2022 -162,700  -6,630,025,000  40.75 (2.64 %)    33,300  1,356,975,000  196,000  7,987,000,000  231,813,140  2.63% 
18/07/2022 -261,200  -10,356,580,000  39.65 (-5.60 %)    2,000  79,300,000  263,200  10,435,880,000  231,681,040  2.65% 
15/07/2022 -102,900  -4,316,655,000  41.95 (-1.06 %)    62,500  2,621,875,000  165,400  6,938,530,000  231,668,440  2.66% 
14/07/2022 77,900  3,302,960,000  42.4 (1.92 %)    92,500  3,922,000,000  14,600  619,040,000  231,444,540  2.70% 
13/07/2022 -283,600  -11,797,760,000  41.6 (-3.03 %)    2,800  116,480,000  286,400  11,914,240,000  231,450,340  2.70% 
12/07/2022 348,400  14,946,360,000  42.9 (6.98 %)    435,100  18,665,790,000  86,700  3,719,430,000  231,384,240  2.71% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.