TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CLC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/08/2022 35.65  35.65  -0.05 (-0.14 %)    9,900  352,000,000  35.65  35.75  35.40 
04/08/2022 35.65  35.65  0.25 (0.71 %)    1,300  46,000,000  35.65  35.65  35.50 
03/08/2022 35.40  35.40  -0.30 (-0.84 %)    5,600  198,000,000  35.55  35.65  35.40 
02/08/2022 35.65  35.65  -0.05 (-0.14 %)    7,500  266,000,000  35.50  35.65  35.50 
01/08/2022 35.65  35.65  0.15 (0.42 %)    8,400  298,000,000  35.45  35.65  35.45 
29/07/2022 35.50  35.50  0.30 (0.85 %)    700  24,000,000  35.80  35.80  35.10 
28/07/2022 35.20  35.20  0.10 (0.28 %)    10,800  378,000,000  35.10  35.20  35.00 
27/07/2022 35.05  35.05  -0.55 (-1.54 %)    7,000  246,000,000  35.50  35.50  35.05 
26/07/2022 35.60  35.60  0.10 (0.28 %)    1,200  42,000,000  35.70  35.70  35.60 
25/07/2022 35.50  35.50  -0.20 (-0.56 %)    5,900  209,000,000  35.60  35.60  35.50 
22/07/2022 35.70  35.70  0.20 (0.56 %)    3,300  118,000,000  36.00  36.00  35.50 
21/07/2022 35.50  35.50  -0.90 (-2.47 %)    2,900  103,000,000  36.00  36.00  35.50 
20/07/2022 36.40  36.40  -0.10 (-0.27 %)    5,700  203,000,000  36.00  36.40  35.50 
19/07/2022 36.50  36.50  0.30 (0.83 %)    5,200  185,000,000  36.70  36.70  35.15 
18/07/2022 36.20  36.20  0.00 (0.00 %)    2,600  94,000,000  36.50  36.90  36.15 
15/07/2022 36.15  36.15  -0.25 (-0.69 %)    11,300  411,000,000  36.50  36.50  36.15 
14/07/2022 36.35  36.35  -0.15 (-0.41 %)    500  18,000,000  36.50  36.50  36.35 
13/07/2022 36.45  36.45  -0.05 (-0.14 %)    1,100  39,000,000  36.00  36.45  35.80 
12/07/2022 36.50  36.50  0.00 (0.00 %)    36.50  36.50  36.50 
11/07/2022 36.50  36.50  0.10 (0.27 %)    9,000  328,000,000  36.50  36.50  36.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.