MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BSR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/03/2023 21,700  335,560,000  15.3 (-1.29 %)    23,400  361,910,000  1,700  26,350,000  244,119,369  0.52% 
29/03/2023 -14,500  -224,750,000  15.5 (-0.64 %)    14,500  224,750,000  244,119,369  0.52% 
28/03/2023 22,000  343,100,000  15.6 (1.30 %)    22,000  343,100,000  244,097,369   
27/03/2023 15.5 (1.31 %)    244,119,369  0.52% 
24/03/2023 217,600  3,320,260,000  15.2 (0.66 %)    217,600  3,320,260,000  244,119,369  0.52% 
23/03/2023 11,000  166,200,000  15.1 (0.00 %)    11,000  166,200,000  244,119,369  0.51% 
22/03/2023 -500  -7,500,000  15.1 (2.03 %)    500  7,500,000  244,119,369  0.55% 
21/03/2023 -1,196,000  -17,713,530,000  14.9 (-1.97 %)    700  10,410,000  1,196,700  17,723,940,000  244,119,369  0.56% 
20/03/2023 -306,100  -4,590,260,000  14.9 (-5.70 %)    3,900  59,740,000  310,000  4,650,000,000  244,119,369  0.57% 
17/03/2023 -113,847  -1,811,614,600  15.8 (0.64 %)    180,353  2,836,655,400  294,200  4,648,270,000  244,119,369  0.60% 
16/03/2023 -831,800  -13,015,330,000  15.6 (-3.11 %)    121,200  1,902,820,000  953,000  14,918,150,000  244,119,369  0.59% 
15/03/2023 -100  -1,600,000  16.2 (2.53 %)    100  1,600,000  244,119,369  0.59% 
14/03/2023 362,463  5,746,618,000  15.6 (-3.11 %)    402,763  6,384,698,000  40,300  638,080,000  244,119,369  0.59% 
13/03/2023 -47,900  -771,200,000  16.1 (-1.83 %)    100  1,610,000  48,000  772,810,000  244,119,269   
10/03/2023 120,700  1,984,090,000  16.4 (-2.38 %)    120,700  1,984,090,000  244,119,369  0.58% 
09/03/2023 116,000  1,944,200,000  16.8 (1.20 %)    118,000  1,977,400,000  2,000  33,200,000  244,119,369  0.58% 
08/03/2023 70,600  1,174,940,000  16.7 (0.60 %)    72,000  1,198,100,000  1,400  23,160,000  244,119,369  0.57% 
07/03/2023 47,100  779,140,000  16.7 (1.83 %)    50,000  826,990,000  2,900  47,850,000  244,119,369  0.57% 
06/03/2023 349,100  5,715,680,000  16.5 (0.61 %)    350,000  5,730,440,000  900  14,760,000  244,119,369  0.57% 
03/03/2023 -10,000  -163,160,000  16.2 (0.62 %)    10,000  163,160,000  244,119,369  0.56% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.