MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ADP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/12/2022 0.00  18.40  16.26  2.40 (15.00 %)    1,900  30,900,000  16.00  15.80  18.40  15.40 
07/12/2022 0.00  16.00  16.00  -1.70 (-9.60 %)    2,500  40,000,000  17.70  16.0  16.00  16.00 
06/12/2022 0.00  15.90  17.74  -2.40 (-13.11 %)    6,300  111,760,000  18.30  16.40  20.80  15.90 
05/12/2022 0.00  19.40  18.31  2.30 (13.45 %)    1,800  32,960,000  17.10  18.0  19.40  18.00 
02/12/2022 0.00  17.60  17.07  2.20 (14.29 %)    5,400  92,200,000  15.40  17.60  17.60  15.40 
01/12/2022 0.00  17.90  15.36  2.20 (14.01 %)    2,300  35,320,000  15.70  16.0  17.90  15.00 
30/11/2022 0.00  17.30  15.70  2.10 (13.82 %)    4,900  76,940,000  15.20  14.90  17.30  13.70 
29/11/2022 0.00  15.00  15.21  0.10 (0.67 %)    700  10,650,000  14.90  16.5  16.50  15.00 
28/11/2022 0.00  13.70  14.91  -1.40 (-9.27 %)    2,200  32,810,000  15.10  15.10  15.20  13.70 
25/11/2022 0.00  17.30  15.11  2.10 (13.82 %)    5,300  80,080,000  15.20  14.1  17.30  13.10 
24/11/2022 0.00  15.10  15.19  0.00 (0.00 %)    3,100  47,090,000  15.10  15.50  15.50  15.10 
23/11/2022 0.00  15.00  15.13  -2.40 (-13.79 %)    800  12,100,000  17.40  16.0  16.00  15.00 
22/11/2022 0.00  17.00  17.39  0.30 (1.80 %)    2,600  45,210,000  16.70  19.00  19.00  17.00 
21/11/2022 0.00  15.10  16.69  -2.50 (-14.20 %)    3,200  53,410,000  17.60  18.0  18.00  15.10 
18/11/2022 16.40  16.40  16.40  -2.80 (-14.58 %)    750  13,300,000  19.20  19.20  19.20  16.40 
17/11/2022 19.20  19.20  19.20  -2.00 (-9.43 %)    200  3,840,000  21.20  19.2  19.20  19.20 
16/11/2022 21.20  21.20  21.20  0.00 (0.00 %)    21.20  21.20  21.20  21.20 
15/11/2022 21.20  21.20  21.20  0.00 (0.00 %)    21.20  21.2  21.20  21.20 
14/11/2022 21.20  21.20  21.20  0.00 (0.00 %)    21.20  21.20  21.20  21.20 
11/11/2022 21.20  21.80  21.20  -3.60 (-14.17 %)    300  6,540,000  25.40  21.8  21.80  21.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.