TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK AAM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
08/10/2012 Mua 500,000 2,420  0.48%  500,000  100.00%      18/10/2012 
17/09/2012 Mua 500,000 20,000  4.00%  497,580  99.52%  2,420  0.48%  18/10/2012 
14/09/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  477,580  95.52%  22,420  4.48%  18/10/2012 
12/09/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  452,580  90.52%  47,420  9.48%  18/10/2012 
11/09/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  427,580  85.52%  72,420  14.48%  18/10/2012 
10/09/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  402,580  80.52%  97,420  19.48%  18/10/2012 
07/09/2012 Mua 500,000 20,000  4.00%  377,580  75.52%  122,420  24.48%  18/10/2012 
27/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  357,580  71.52%  142,420  28.48%  18/10/2012 
24/08/2012 Mua 500,000 980  0.20%  332,580  66.52%  167,420  33.48%  18/10/2012 
23/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  331,600  66.32%  168,400  33.68%  18/10/2012 
22/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  306,600  61.32%  193,400  38.68%  18/10/2012 
21/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  281,600  56.32%  218,400  43.68%  18/10/2012 
20/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  256,600  51.32%  243,400  48.68%  18/10/2012 
17/08/2012 Mua 500,000 8,600  1.72%  231,600  46.32%  268,400  53.68%  18/10/2012 
15/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  223,000  44.60%  277,000  55.40%  18/10/2012 
14/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  198,000  39.60%  302,000  60.40%  18/10/2012 
07/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  173,000  34.60%  327,000  65.40%  18/10/2012 
06/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  148,000  29.60%  352,000  70.40%  18/10/2012 
03/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  123,000  24.60%  377,000  75.40%  18/10/2012 
02/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  98,000  19.60%  402,000  80.40%  18/10/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.