TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VRC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 -100  -943,000  9.43 (2.50 %)    100  943,000  24,219,084  0.56% 
23/06/2022 -100  -915,000  9.15 (3.98 %)    100  915,000  24,218,484  0.56% 
22/06/2022 -600  -5,280,000  8.8 (4.76 %)    600  5,280,000  24,218,084  0.56% 
21/06/2022 -400  -3,364,000  8.41 (-4.43 %)    400  3,364,000  24,216,584  0.57% 
20/06/2022 20,500  181,580,000  8.83 (-7.05 %)    22,000  195,260,000  1,500  13,680,000  24,214,784  0.57% 
17/06/2022 16,200  153,738,000  9.49 (-6.96 %)    18,000  170,820,000  1,800  17,082,000  24,234,184  0.53% 
16/06/2022 3,800  38,760,000  10.2 (-6.42 %)    6,400  65,280,000  2,600  26,520,000  24,248,984  0.50% 
15/06/2022 8,800  95,480,000  10.85 (-7.26 %)    12,000  130,200,000  3,200  34,720,000  24,251,184  0.50% 
14/06/2022 7,800  90,870,000  11.65 (-6.80 %)    12,000  139,800,000  4,200  48,930,000  24,257,184  0.49% 
13/06/2022 -4,000  -50,000,000  12.5 (-6.72 %)    2,000  25,000,000  6,000  75,000,000  24,267,584  0.46% 
10/06/2022 -1,600  -21,440,000  13.4 (-0.74 %)    1,600  21,440,000  24,268,584  0.46% 
09/06/2022 -1,000  -13,500,000  13.5 (0.00 %)    1,000  13,500,000  24,266,184  0.47% 
08/06/2022 -2,400  -32,280,000  13.45 (6.75 %)    2,400  32,280,000  24,262,184  0.48% 
07/06/2022 1,400  17,640,000  12.6 (-2.33 %)    5,400  68,040,000  4,000  50,400,000  24,257,984  0.48% 
06/06/2022 -1,600  -21,890,000  12.85 (-5.51 %)    2,600  34,050,000  4,200  55,940,000  24,257,684  0.48% 
03/06/2022 -4,700  -63,920,000  13.6 (0.74 %)    1,000  13,600,000  5,700  77,520,000  24,257,784  0.48% 
02/06/2022 -500  -6,725,000  13.45 (-7.24 %)    2,000  26,900,000  2,500  33,625,000  24,256,284  0.49% 
01/06/2022 -2,400  -34,680,000  14.45 (-0.34 %)    100  1,445,000  2,500  36,125,000  24,257,884  0.48% 
31/05/2022 -400  -5,800,000  14.5 (-3.97 %)    400  5,800,000  24,256,084  0.49% 
30/05/2022 -1,900  -28,690,000  15.1 (4.14 %)    1,900  28,690,000  24,255,584  0.49% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.