TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VPS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -1,260,000  12.05 (6.64 %)    1,260,000  11,822,623   
29/09/2022 -1,260,000  11.3 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
28/09/2022 -1,260,000  11.3 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
27/09/2022 -1,260,000  11.3 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
26/09/2022 -1,260,000  11.3 (-1.31 %)    1,260,000  11,822,623   
23/09/2022 -1,260,000  11.45 (5.53 %)    1,260,000  11,822,623   
21/09/2022 -1,260,000  11.25 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
20/09/2022 -1,260,000  11.25 (1.35 %)    1,260,000  11,822,623   
19/09/2022 -1,260,000  11.1 (-0.89 %)    1,260,000  11,822,623   
16/09/2022 -1,260,000  11.15 (-0.45 %)    1,260,000  11,822,623   
15/09/2022 -1,260,000  11.15 (-2.19 %)    1,260,000  11,822,623   
14/09/2022 -1,260,000  11.35 (-1.30 %)    1,260,000  11,822,623   
13/09/2022 -1,260,000  11.45 (-0.43 %)    1,260,000  11,822,623   
12/09/2022 -1,260,000  11.45 (-0.43 %)    1,260,000  11,822,623   
09/09/2022 -1,260,000  11.45 (-0.43 %)    1,260,000  11,822,623   
08/09/2022 -1,260,000  11.5 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
07/09/2022 -1,260,000  11.45 (-0.43 %)    1,260,000  11,822,623   
06/09/2022 -1,260,000  11.5 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
05/09/2022 -1,260,000  11.5 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
31/08/2022 -1,260,000  0 (0.00 %)    1,260,000  11,822,623   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.