MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VNS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VNS Võ Thanh Tâm Vợ  Đặng Quang Vinh  Giám đốc  472,870    200,000  24/10/2022  22/11/2022      22/11/2022  472,870  0.70  
VNS Nguyễn Hồng Thu Thảo Vợ  Nguyễn Bảo Toàn  Phó Tổng GĐ  4,790    4,790  09/08/2022  07/09/2022    4,700  09/08/2022  90  0.00  
VNS Đặng Thành Duy Phó Tổng GĐ      4,800,000    18/05/2022  16/06/2022  3,390,020    18/05/2022  3,390,020  5.00  
VNS Ngô Thị Thúy Vân Vợ  Đặng Phước Thành  Chủ tịch HĐQT  7,167,250  1,000,000    10/11/2021  09/12/2021          0.00  
VNS Ngô Thị Thúy Vân Vợ  Đặng Phước Thành  Chủ tịch HĐQT  1,757,950  5,409,300    26/08/2020  24/09/2020  5,409,300    17/09/2020  7,167,250  10.56  
VNS Đặng Thành Duy Con  Đặng Phước Thành  Chủ tịch HĐQT  5,409,300    5,409,300  26/08/2020  24/09/2020    5,409,300  17/09/2020    0.00  
VNS Nguyễn Ngọc Phi       3,407,410            17,390  23/07/2020  3,390,020  5.00  
VNS Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu       1,400,090          7,200,000    01/07/2020  8,600,090  12.67  
VNS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       7,200,000            7,200,000  29/06/2020    0.00  
VNS Nguyễn Thị Đăng Thư Phó Tổng GĐ      400  5,000    27/05/2020  25/06/2020  900    25/06/2020  1,300  0.00  
VNS Nguyễn Thị Đăng Thư Phó Tổng GĐ      200  5,000    10/03/2020  08/04/2020          0.00  
VNS Hồ Kim Trường Thành viên HĐQT độc lập      40,000          15,000    02/06/2019  55,000  0.08  
VNS Nguyễn Thị Ánh Ngọc Chị  Nguyễn Đình Thanh  Thành viên HĐQT độc lập  5,600    2,180  31/03/2019  04/08/2019    2,180  04/08/2019  3,420  0.01  
VNS Nguyễn Kim Phượng       3,342,461          54,460    10/10/2018  3,396,921  5.01  
VNS Từ Tuyết Anh Vợ  Đặng Thành Duy  Phó Tổng GĐ  433,750  3,500  21/08/2018  09/10/2018  433,750  3,500  09/10/2018  430,250  0.63  
VNS Từ Tuyết Anh Vợ  Đặng Thành Duy  Phó Tổng GĐ  524,000  3,510  12/08/2018  10/10/2018  524,000  3,510  10/10/2018  520,490  0.77  
VNS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh               7,200,000    24/05/2018  7,200,008  10.61  
VNS GIC/Government of Singapore       5,400,000            5,400,000  24/05/2018    0.00  
VNS Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio       2,702,720          249,080  328,450  01/04/2018  2,623,350  3.87  
VNS Ngô Thị Thúy Vân Vợ  Đặng Phước Thành  Chủ tịch HĐQT  1,157,950  600,000    07/06/2017  06/07/2017  600,000    06/07/2017  1,757,950  2.59  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.