TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VNL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 22.95  22.95  0.35 (1.55 %)    43,900  1,006,000,000  22.85  23.05  22.75 
11/08/2022 22.60  22.60  -0.20 (-0.88 %)    17,700  401,000,000  22.75  23.00  22.55 
10/08/2022 22.80  22.80  -0.10 (-0.44 %)    9,100  207,000,000  22.90  23.40  22.60 
09/08/2022 22.90  22.90  0.10 (0.44 %)    31,800  727,000,000  23.50  23.50  22.80 
08/08/2022 22.80  22.80  0.00 (0.00 %)    23,600  535,000,000  22.50  22.95  22.10 
05/08/2022 22.80  22.80  -0.50 (-2.15 %)    14,800  335,000,000  22.60  23.00  22.50 
04/08/2022 23.30  23.30  0.70 (3.10 %)    33,300  754,000,000  22.80  23.30  22.00 
03/08/2022 22.60  22.60  0.30 (1.35 %)    18,700  418,000,000  22.25  23.00  22.25 
02/08/2022 22.25  22.25  1.45 (6.97 %)    115,100  2,550,000,000  22.20  22.25  21.80 
01/08/2022 20.80  20.80  1.30 (6.67 %)    21,500  447,000,000  20.80  20.80  20.80 
29/07/2022 19.45  19.45  0.25 (1.30 %)    17,300  334,000,000  19.45  19.45  19.20 
28/07/2022 19.20  19.20  0.20 (1.05 %)    13,600  259,000,000  19.05  19.30  18.90 
27/07/2022 19.00  19.00  0.00 (0.00 %)    5,900  112,000,000  19.30  19.30  19.00 
26/07/2022 19.00  19.00  -0.20 (-1.04 %)    300  5,000,000  18.70  19.00  18.70 
25/07/2022 19.20  19.20  0.10 (0.52 %)    300  5,000,000  19.40  19.40  19.20 
22/07/2022 19.10  19.10  0.10 (0.53 %)    2,300  43,000,000  19.40  19.40  18.70 
21/07/2022 19.00  19.00  -0.10 (-0.52 %)    6,600  125,000,000  19.10  19.60  19.00 
20/07/2022 19.10  19.10  0.60 (3.24 %)    4,600  87,000,000  266,900  4,604,025,000  19.15  19.15  18.80 
19/07/2022 18.50  18.50  -0.70 (-3.65 %)    700  13,000,000  18.55  19.10  18.50 
18/07/2022 19.20  19.20  0.10 (0.52 %)    9,100  173,000,000  18.95  19.20  18.95 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.