TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GIAO DỊCH TỰ DOANH

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
Ngày Khối lượng giao dịch (cp) Khối lượng Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Giá trị
Mua Bán Giao dịch ròng Mua Bán Giao dịch ròng
29/01/2015 969,450  1,576,850  -607,400  24,155,735  34,383,078  -10,227,343 
28/01/2015 1,361,740  999,840  361,900  23,551,915  21,770,160  1,781,755 
27/01/2015 2,411,250  972,730  1,438,520  45,503,945  33,947,162  11,556,783 
26/01/2015 1,435,770  698,610  737,160  26,848,892  17,607,251  9,241,641 
23/01/2015 3,256,120  1,020,380  2,235,740  61,571,175  23,913,206  37,657,969 
22/01/2015 1,148,620  2,084,161  -935,541  57,967,910  29,763,512  28,204,398 
21/01/2015 280,450  2,089,530  -1,809,080  8,336,153  45,626,662  -37,290,509 
20/01/2015 476,180  655,540  -179,360  13,563,638  23,540,006  -9,976,368 
19/01/2015 717,330  296,880  420,450  26,122,473  10,846,716  15,275,757 
16/01/2015 1,019,210  1,212,090  -192,880  22,451,259  27,708,455  -5,257,196 
15/01/2015 2,174,400  749,490  1,424,910  45,969,210  15,174,077  30,795,133 
14/01/2015 2,143,760  1,384,810  758,950  71,947,072  27,951,253  43,995,819 
13/01/2015 1,192,800  718,180  474,620  44,627,922  16,353,551  28,274,371 
12/01/2015 2,305,960  6,007,044  -3,701,084  132,325,233  139,786,297  -7,461,064 
09/01/2015 809,540  735,010  74,530  30,110,889  20,668,715  9,442,174 
08/01/2015 810,450  934,690  -124,240  22,243,897  28,877,231  -6,633,334 
07/01/2015 954,490  953,400  1,090  25,758,149  24,905,294  852,855 
06/01/2015 607,640  428,310  179,330  12,696,011  9,459,110  3,236,901 
05/01/2015 987,600  463,350  524,250  22,163,223  8,569,650  13,593,573 
31/12/2014 3,115,010  2,203,500  911,510  64,616,019  53,751,290  10,864,729 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.