MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TV2 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/12/2022 19.6 (-3.92 %)    273  308,200  1,129   188  308,900  1,643   -700
06/12/2022 20.4 (-4.67 %)    223  223,400  1,002   184  267,000  1,451   -43,600
05/12/2022 21.4 (0.47 %)    193  166,500  863   168  273,300  1,627   -106,800
02/12/2022 21.3 (1.43 %)    156  132,900  852   122  132,500  1,086   400
01/12/2022 21 (1.69 %)    231  327,900  1,419   255  365,000  1,431   -37,100
30/11/2022 20.65 (-1.20 %)    234  216,000  923   150  278,400  1,856   -62,400
29/11/2022 20.9 (2.45 %)    162  140,800  869   155  142,300  918   -1,500
28/11/2022 20.4 (2.00 %)    240  323,300  1,347   168  261,900  1,559   61,400
25/11/2022 20 (0.50 %)    152  92,100  606   122  116,400  954   -24,300
24/11/2022 19.9 (-0.50 %)    97  35,800  369   104  104,900  1,009   -69,100
23/11/2022 20 (-1.96 %)    130  130,000  1,000   165  127,600  773   2,400
22/11/2022 20.4 (4.08 %)    275  286,200  1,041   183  169,800  928   116,400
21/11/2022 19.6 (0.26 %)    150  150,200  1,001   136  144,000  1,059   6,200
18/11/2022 19.55 (-1.26 %)    195  152,400  782   187  172,900  925   -20,500
17/11/2022 19.8 (3.13 %)    167  206,900  1,239   235  219,800  935   -12,900
16/11/2022 19.2 (4.92 %)    257  415,200  1,616   226  353,300  1,563   61,900
15/11/2022 18.3 (-7.11 %)    143  207,800  1,453   159  232,200  1,460   -24,400
14/11/2022 30.5 (-6.44 %)    220  153,300  697   192  204,300  1,064   -51,000
11/11/2022 32.55 (-1.66 %)    297  247,100  832   141  174,100  1,235   73,000
10/11/2022 33.1 (-7.02 %)    210  135,300  644   186  322,900  1,736   -187,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.