TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TV1 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/08/2022 11.2 (0.00 %)    13,078,318   
08/08/2022 11.3 (0.89 %)    13,078,318   
05/08/2022 11.2 (0.00 %)    13,078,318   
04/08/2022 11.4 (7.55 %)    13,078,318   
03/08/2022 10.6 (0.00 %)    13,078,318   
02/08/2022 10.6 (0.00 %)    13,078,318   
01/08/2022 10.7 (0.94 %)    13,078,318   
29/07/2022 10.6 (0.00 %)    13,078,318   
28/07/2022 10.7 (2.88 %)    13,078,318   
27/07/2022 10.4 (0.97 %)    13,078,318   
26/07/2022 10.3 (0.00 %)    13,078,318   
25/07/2022 10.4 (0.00 %)    13,078,318   
22/07/2022 10.4 (0.00 %)    13,078,318   
21/07/2022 10.4 (0.97 %)    13,078,318   
20/07/2022 10.3 (1.98 %)    13,078,318   
19/07/2022 10.1 (0.00 %)    13,078,318   
18/07/2022 10.1 (-0.98 %)    13,078,318   
15/07/2022 10.2 (0.99 %)    13,078,318   
14/07/2022 10.1 (0.00 %)    13,078,318   
13/07/2022 10 (0.00 %)    13,078,318   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.