MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TGG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TGG Ngô Quang Tuấn       1,100,000          1,000,000    16/12/2022  2,100,000  7.69  
TGG CTCP LOUIS HOLDINGS       3,905,000    3,905,000  18/08/2022  16/09/2022    3,905,000  25/08/2022    0.00  
TGG CTCP LOUIS HOLDINGS       6,905,000    3,000,000  29/06/2022  26/07/2022    3,000,000  04/07/2022  3,905,000  14.30  
TGG CTCP LOUIS HOLDINGS       7,601,400    760,000  26/05/2022  24/06/2022    696,400  22/06/2022  6,905,000  25.29  
TGG CTCP LOUIS HOLDINGS       2,926,700  3,600,000    17/11/2021  15/12/2021  4,674,700    30/11/2021  7,601,400  27.84  
TGG Đỗ Thành Nhân Thành viên HĐQT      930,000    930,000  10/11/2021  08/12/2021    930,000  11/11/2021    0.00  
TGG Trần Duy Kiều       1,766,000            1,766,000  13/10/2021    0.00  
TGG CTCP LOUIS HOLDINGS       1,757,400  2,000,000    29/09/2021  27/10/2021  1,169,300    27/10/2021  2,926,700  10.72  
TGG Trần Duy Kiều               1,766,000    28/09/2021  1,766,000  6.47  
TGG CTCP LOUIS HOLDINGS       1,605,600          151,800    05/07/2021  1,757,400  6.44  
TGG CTCP Tập đoàn LOUIS AGRO               1,395,600    21/06/2021  1,395,600  5.11  
TGG Đỗ Thành Nhân       1,397,600            1,395,600  21/06/2021  2,000  0.01  
TGG Đỗ Thành Nhân       262,000          1,135,600    14/05/2021  1,397,600  5.12  
TGG Đặng Mai Hương       1,630,210            432,800  29/01/2021  1,197,410  4.39  
TGG Nguyễn Cảnh Dinh Chủ tịch HĐQT      1,869,000    1,869,000  09/04/2020  08/05/2020    1,869,000  08/04/2020    0.00  
TGG Nguyễn Ngọc Trường Con  Nguyễn Cảnh Dinh  Chủ tịch HĐQT  1,935,000    1,935,000  09/04/2020  08/05/2020    1,935,000  08/04/2020    0.00  
TGG Trần Quyết Thắng       1,400,000            319,820  18/12/2019  1,080,180  3.96  
TGG Trần Quyết Thắng       1,652,460            252,460  11/12/2019  1,400,000  5.13  
TGG Trần Quyết Thắng       1,600,000          47,070    10/10/2019  1,647,070  6.03  
TGG Trần Quyết Thắng       1,003,600          425,090    02/10/2019  1,428,690  5.23  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.