TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TCH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 11.3 (4.15 %)    4,468  17,073,800  3,821   2,653  14,295,600  5,388   2,778,200
29/09/2022 10.85 (-6.87 %)    3,184  10,338,400  3,247   2,609  13,356,200  5,119   -3,017,800
28/09/2022 11.65 (-3.72 %)    4,803  17,491,900  3,642   5,332  23,028,900  4,319   -5,537,000
27/09/2022 12.1 (5.68 %)    4,539  20,605,600  4,540   5,089  17,325,300  3,404   3,280,300
26/09/2022 11.45 (4.09 %)    4,291  19,733,000  4,599   4,920  17,668,200  3,591   2,064,800
23/09/2022 11 (-1.35 %)    2,136  6,147,400  2,878   2,286  7,774,800  3,401   -1,627,400
22/09/2022 11.15 (3.72 %)    2,729  9,736,600  3,568   2,714  7,723,200  2,846   2,013,400
21/09/2022 10.75 (2.87 %)    2,610  9,020,400  3,456   2,111  6,960,500  3,297   2,059,900
20/09/2022 10.45 (4.50 %)    2,591  7,633,200  2,946   1,321  6,503,800  4,923   1,129,400
19/09/2022 10 (-5.66 %)    2,416  7,154,600  2,961   1,250  8,367,800  6,694   -1,213,200
16/09/2022 10.6 (-3.64 %)    2,172  4,820,000  2,219   1,112  5,046,200  4,538   -226,200
15/09/2022 10.95 (-0.45 %)    1,352  4,384,200  3,243   1,204  4,036,800  3,353   347,400
14/09/2022 10.95 (-1.35 %)    3,091  7,627,700  2,468   1,106  5,902,700  5,337   1,725,000
13/09/2022 11.1 (0.00 %)    1,796  4,588,900  2,555   1,335  10,267,900  7,691   -5,679,000
12/09/2022 11.1 (0.00 %)    1,589  5,599,600  3,524   1,177  5,336,500  4,534   263,100
09/09/2022 11.1 (-0.89 %)    1,994  6,618,800  3,319   1,280  5,713,800  4,464   905,000
08/09/2022 11.2 (-2.61 %)    2,485  6,755,400  2,718   1,238  6,638,800  5,363   116,600
07/09/2022 11.5 (-4.17 %)    3,068  7,710,800  2,513   1,478  8,474,000  5,733   -763,200
06/09/2022 11.95 (-0.42 %)    1,673  4,732,800  2,829   1,500  5,869,600  3,913   -1,136,800
05/09/2022 12 (-0.83 %)    1,316  6,976,200  5,301   1,369  5,602,400  4,092   1,373,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.