TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SSI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 -1,237,400  -23,015,640,000  18.6 (0.54 %)    164,700  3,063,420,000  1,402,100  26,079,060,000  652,404,812  34.42% 
23/06/2022 -853,800  -15,795,300,000  18.5 (4.52 %)    942,000  17,427,000,000  1,795,800  33,222,300,000  651,341,512  34.52% 
22/06/2022 -1,165,900  -20,636,430,000  17.7 (7.27 %)    42,100  745,170,000  1,208,000  21,381,600,000  649,930,412  34.66% 
21/06/2022 385,800  7,060,140,000  18.3 (-4.69 %)    2,738,900  50,121,870,000  2,353,100  43,061,730,000  648,034,012  34.85% 
20/06/2022 -1,175,400  -24,264,575,000  19.2 (-6.80 %)    759,600  14,943,665,000  1,935,000  39,208,240,000  650,173,712  34.64% 
17/06/2022 1,987,700  40,946,620,000  20.6 (-7.21 %)    2,586,900  53,290,140,000  599,200  12,343,520,000  650,770,312  34.58% 
16/06/2022 2,465,400  54,608,610,000  22.15 (-2.42 %)    2,628,400  58,219,060,000  163,000  3,610,450,000  652,589,516  34.40% 
15/06/2022 -132,500  -3,001,125,000  22.65 (-7.17 %)    611,200  13,843,680,000  743,700  16,844,805,000  654,218,516  34.23% 
14/06/2022 63,000  1,534,050,000  24.35 (-6.35 %)    1,044,400  25,431,140,000  981,400  23,897,090,000  653,318,879  34.32% 
13/06/2022 -1,411,100  -36,618,045,000  25.95 (-6.99 %)    100,000  2,595,000,000  1,511,100  39,213,045,000  654,033,579  34.25% 
10/06/2022 -8,400  -233,940,000  27.85 (-3.97 %)    321,300  8,948,205,000  329,700  9,182,145,000  653,348,829  34.32% 
09/06/2022 -626,800  -18,177,200,000  29 (-1.02 %)    187,900  5,449,100,000  814,700  23,626,300,000  652,961,925  34.36% 
08/06/2022 239,800  7,026,140,000  29.3 (3.90 %)    948,000  27,776,400,000  708,200  20,750,260,000  652,646,925  34.39% 
07/06/2022 149,600  4,218,720,000  28.2 (-2.76 %)    652,500  18,400,500,000  502,900  14,181,780,000  652,067,914  34.45% 
06/06/2022 -996,700  -28,999,745,000  29 (-1.02 %)    530,100  15,500,800,000  1,526,800  44,500,545,000  650,697,114  34.59% 
03/06/2022 -435,900  -12,750,075,000  29.25 (0.86 %)    1,587,400  46,431,450,000  2,023,300  59,181,525,000  650,354,114  34.62% 
02/06/2022 -408,200  -11,837,800,000  29 (-2.03 %)    464,900  13,482,100,000  873,100  25,319,900,000  651,079,414  34.55% 
01/06/2022 -77,600  -2,293,080,000  29.55 (-0.51 %)    784,500  23,181,975,000  862,100  25,475,055,000  651,274,014  34.53% 
31/05/2022 862,000  25,558,300,000  29.65 (-0.84 %)    1,132,300  33,572,695,000  270,300  8,014,395,000  651,859,314  34.47% 
30/05/2022 243,600  7,283,640,000  29.9 (0.00 %)    442,800  13,239,720,000  199,200  5,956,080,000  652,315,214  34.42% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.