TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SRB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SRA Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT      406,500    406,500  29/07/2016  26/08/2016    406,500  29/07/2016    0.00  
SRA Trần Khắc Hùng Thành viên HĐQT      396,500  50,000    05/07/2012  03/08/2012  10,000    06/08/2012  406,500  0.94  
SRA Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT      366,500  50,000    06/06/2012  02/07/2012  30,000    02/07/2012  396,500  0.92  
SRA Trần Khắc Hùng CT.HĐQT      356,500  20,000    06/10/2010  02/11/2010  10,000    02/11/2010  366,500  0.85  
SRA Trần Khắc Hùng CT.HĐQT      336,400  50,000    14/04/2010  09/05/2010  20,100    09/05/2010  356,500  0.83  
SRA Trần Khắc Hùng       331,500  50,000    23/09/2008  23/10/2008  5,400    23/10/2008  336,900  0.78  
SRA Trần Khắc Hùng       331,000  50,000    13/08/2008  09/09/2008      09/09/2008  331,000  0.77  
SRA Trần Khắc Hùng       300,000  100,000    25/06/2008  25/07/2008  31,000    25/07/2008  331,000  0.77  
SRB Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT      855,009  500,000    26/10/2011  25/11/2011  400,000    25/11/2011  1,255,009  14.76  
SRB Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT      475,009  500,000    20/09/2011  20/10/2011  380,000    20/10/2011  855,009  10.06  
SRB Trần Khắc Hùng CT.HĐQT      1,410,000    1,100,000  19/07/2010  20/08/2010    1,091,900  20/08/2010  318,100  3.74  
SRB Trần Khắc Hùng CT.HĐQT      1,910,000    500,000  01/07/2010  29/07/2010    500,000  12/07/2010  1,410,000  16.59  
SRB Trần Khắc Hùng       1,910,000  200,000    07/07/2008  07/08/2008  20,000    07/08/2008  1,930,000  22.71  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.