MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SPI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SPI Nguyễn Đức Minh       1,240,800            65,000  31/12/2021  1,175,800  6.99  
SPI Nguyễn Thị Quỳnh Nga       873,400            500,000  15/12/2021  373,400  2.22  
SPI Phạm Thị Hồng       940,600            164,000  19/10/2021  776,600  4.62  
SPI Nguyễn Cảnh Dương       1,044,500            245,000  13/09/2021  799,500  4.75  
SPI Nguyễn Cảnh Dương       1,244,500            200,000  31/08/2021  1,044,500  6.21  
SPI Nguyễn Cảnh Dương       1,404,500            160,000  30/08/2021  1,244,500  7.40  
SPI Nguyễn Đức Quyết       889,400          100,100  258,800  04/06/2021  730,700  4.35  
SPI Nguyễn Thị Thương       897,100          260,600  499,300  03/06/2021  658,400  3.92  
SPI Nguyễn Thị Thương       701,300          245,800  50,000  24/05/2021  897,100  5.34  
SPI Phạm Thị Thu Hoài       954,600            689,000  19/05/2021  265,600  1.58  
SPI Nguyễn Thị Thương       925,300          60,200  250,000  19/05/2021  735,500  4.37  
SPI Nguyễn Chí Tân       918,500            316,000  10/05/2021  602,500  3.58  
SPI Phạm Thị Thu Hoài       1,153,400          130,300  377,200  06/05/2021  906,500  5.39  
SPI Phạm Thị Thu Hoài       1,314,800          26,800  188,200  05/05/2021  1,153,400  6.86  
SPI Nguyễn Chí Tân       840,700          43,000    29/01/2021  883,700  5.26  
SPI Phạm Thị Thu Hoài       1,168,700          72,000    25/01/2021  1,240,700  7.38  
SPI Nguyễn Đức Minh       925,100          110,000    25/01/2021  1,035,100  6.16  
SPI Nguyễn Cảnh Dương       1,083,200          197,400    22/01/2021  1,280,600  7.62  
SPI Nguyễn Cảnh Dương       1,280,600          71,800    22/01/2021  1,352,400  8.04  
SPI Phạm Thị Thu Hoài       985,100          123,600    21/01/2021  1,108,700  6.59  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.