TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 300  8,370,000  27.9 (-1.06 %)    300  8,370,000  44,342,129  5.19% 
04/07/2022 -2,775,000  28.2 (0.71 %)    2,775,000  44,342,429  5.19% 
01/07/2022 -2,775,000  28 (0.00 %)    2,775,000  44,342,429  5.19% 
30/06/2022 -2,775,000  28 (1.45 %)    2,775,000  44,342,429  5.19% 
29/06/2022 27.6 (0.00 %)    44,342,429  5.19% 
28/06/2022 -2,775,000  27.6 (-0.72 %)    2,775,000  44,342,329  5.19% 
27/06/2022 -100  -2,755,000  27.75 (0.18 %)    100  2,755,000  44,342,329  5.19% 
24/06/2022 -330,225,000  27.7 (-0.36 %)    330,225,000  44,330,429  5.20% 
23/06/2022 -11,900  -330,225,000  27.75 (2.02 %)    11,900  330,225,000  44,330,429  5.20% 
22/06/2022 -1,276,000,000  27.15 (-0.55 %)    1,276,000,000  44,330,429  5.20% 
21/06/2022 -1,276,000,000  27.3 (-0.73 %)    1,276,000,000  44,330,429  5.20% 
20/06/2022 27.5 (0.00 %)    44,330,429  5.20% 
17/06/2022 -1,276,000,000  27.5 (0.00 %)    1,276,000,000  44,330,429  5.20% 
16/06/2022 -1,276,000,000  27.5 (0.00 %)    1,276,000,000  44,284,029  5.24% 
15/06/2022 -46,400  -1,276,000,000  27.5 (0.73 %)    46,400  1,276,000,000  44,281,829  5.25% 
14/06/2022 -2,200  -60,060,000  27.3 (-0.36 %)    2,200  60,060,000  44,277,929  5.25% 
13/06/2022 -3,900  -106,665,000  27.35 (-3.01 %)    3,900  106,665,000  44,274,529  5.25% 
10/06/2022 -3,400  -95,880,000  28.2 (-0.70 %)    3,400  95,880,000  44,274,229  5.25% 
09/06/2022 -300  -8,520,000  28.4 (0.00 %)    300  8,520,000  44,261,529  5.27% 
08/06/2022 -12,700  -360,680,000  28.4 (1.43 %)    12,700  360,680,000  44,247,529  5.28% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.