MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 7.1 (-1.39 %)    -63,484,643   
29/05/2023 7 (-4.11 %)    63,484,643  0.02% 
26/05/2023 7.3 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
25/05/2023 7.3 (1.39 %)    63,484,643  0.02% 
24/05/2023 7.2 (-1.37 %)    63,484,643  0.02% 
23/05/2023 7.3 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
22/05/2023 7.3 (1.39 %)    63,484,643  0.02% 
19/05/2023 7.2 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
18/05/2023 7.2 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
17/05/2023 7.2 (2.86 %)    63,484,643  0.02% 
16/05/2023 7 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
15/05/2023 0 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
12/05/2023 7.3 (-2.67 %)    63,484,643  0.02% 
11/05/2023 7.5 (2.74 %)    63,484,643  0.02% 
10/05/2023 7.3 (-1.35 %)    63,484,643  0.02% 
09/05/2023 7.4 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
08/05/2023 7.4 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
05/05/2023 7.4 (-1.33 %)    63,484,643  0.02% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
28/04/2023 0 (0.00 %)    63,484,643  0.02% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.