TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 165,100  2,501,265,000  15.15 (-0.33 %)    348,100  5,273,715,000  183,000  2,772,450,000  691,746,327  4.07% 
04/08/2022 -90,600  -1,377,120,000  15.2 (-0.65 %)    59,900  910,480,000  150,500  2,287,600,000  692,064,027  4.05% 
03/08/2022 581,700  8,870,925,000  15.25 (0.99 %)    612,100  9,334,525,000  30,400  463,600,000  692,025,269  4.06% 
02/08/2022 112,200  1,694,220,000  15.1 (0.00 %)    210,900  3,184,590,000  98,700  1,490,370,000  692,616,169  4.03% 
01/08/2022 312,300  4,700,115,000  15.05 (2.38 %)    333,500  5,019,175,000  21,200  319,060,000  692,622,469  4.03% 
29/07/2022 -74,800  -1,095,820,000  14.65 (-0.34 %)    129,800  1,901,570,000  204,600  2,997,390,000  692,906,954  4.02% 
28/07/2022 104,600  1,537,620,000  14.7 (2.80 %)    153,600  2,257,920,000  49,000  720,300,000  693,035,754  4.02% 
27/07/2022 8,700  124,410,000  14.3 (1.42 %)    9,700  138,710,000  1,000  14,300,000  693,167,954  4.01% 
26/07/2022 4,600  64,860,000  14.1 (-0.70 %)    26,000  366,600,000  21,400  301,740,000  693,061,954  4.02% 
25/07/2022 113,700  1,608,855,000  14.15 (-1.74 %)    229,400  3,246,010,000  115,700  1,637,155,000  692,875,654  4.02% 
22/07/2022 70,600  -1,808,100,000  14.35 (-2.38 %)    94,200  1,238,405,000  23,600  3,046,505,000  692,654,754  4.03% 
21/07/2022 -420,800  -6,164,720,000  14.65 (-1.01 %)    29,500  432,175,000  450,300  6,596,895,000  692,610,554  4.03% 
20/07/2022 -66,100  -978,280,000  14.8 (1.37 %)    64,400  953,120,000  130,500  1,931,400,000  692,496,754  4.04% 
19/07/2022 -124,900  -1,817,295,000  14.55 (1.04 %)    18,400  267,720,000  143,300  2,085,015,000  692,265,005  4.05% 
18/07/2022 -250,100  -3,601,440,000  14.4 (-2.04 %)    46,200  665,280,000  296,300  4,266,720,000  692,119,105  4.05% 
15/07/2022 -120,900  -1,771,185,000  14.65 (0.34 %)    43,400  635,810,000  164,300  2,406,995,000  691,890,165  4.06% 
14/07/2022 -212,100  -3,086,055,000  14.55 (-0.34 %)    63,100  918,105,000  275,200  4,004,160,000  691,932,265  4.06% 
13/07/2022 449,400  6,561,240,000  14.6 (6.57 %)    450,700  6,580,220,000  1,300  18,980,000  691,880,665  4.06% 
12/07/2022 11,900  162,435,000  13.65 (1.87 %)    126,600  1,728,090,000  114,700  1,565,655,000  692,287,196  4.05% 
11/07/2022 -26,600  -355,110,000  13.35 (-1.84 %)    17,600  234,960,000  44,200  590,070,000  692,413,296  4.04% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.