MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SD5 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SD5 America LLC       1,554,700          67,000    16/11/2022  1,621,700  6.24  
SD5 America LLC       1,270,100          30,500    24/10/2022  1,300,600  5.00  
SD5 Nguyễn Đắc Điệp Phó Tổng GĐ      100  200,000    14/11/2017  12/12/2017      12/12/2017  100  0.00  
SD5 Nguyễn Đắc Điệp Phó Tổng GĐ      10,700    10,700  09/04/2015  07/05/2015    10,600  08/04/2015  100  0.00  
SD5 Nguyễn Đắc Điệp Phó Tổng GĐ      17,700    17,700  03/03/2015  31/03/2015    7,000  31/03/2015  10,700  0.04  
SD5 Tổng Công ty Sông Đà       9,528,800          6,200,000    01/07/2014  15,728,800  60.50  
SD5 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam       516,800            212,900  25/01/2013  303,900  1.17  
SD5 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam       1,153,800            763,700  16/01/2013  390,100  1.50  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       603,900            87,100  18/10/2012  516,800  1.99  
SD5 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam       1,153,800  750,000  750,000  16/05/2012  11/07/2012      11/07/2012  1,153,800  4.44  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       603,900  320,000  250,000  17/04/2012  11/06/2012      11/06/2012  603,900  2.32  
SD5 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam       1,153,800  250,000  250,000  14/03/2012  08/05/2012      08/05/2012  1,153,800  4.44  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       603,900  320,000  250,000  16/02/2012  10/04/2012      10/04/2012  603,900  2.32  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       603,900  320,000  250,000  16/12/2011  09/02/2012      09/02/2012    0.00  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       599,900  320,000  250,000  15/08/2011  10/10/2011  2,000    09/12/2011  603,900  2.32  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       593,800  320,000  250,000  15/06/2011  09/08/2011  6,100    09/08/2011  599,900  2.31  
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       591,800    250,000  18/04/2011  09/06/2011      09/06/2011  593,800  2.28 đăng ký mua và bán 
SD5 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)       591,800  320,000    18/04/2011  09/06/2011  2,000    09/06/2011  593,800  2.28 đăng ký mua và bán 
SD5 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)       1,153,800    50,000  14/02/2011  10/04/2011      10/04/2011  1,153,800  4.44  
SD5 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)       1,153,800  150,000    14/02/2011  10/04/2011      10/04/2011  1,153,800  4.44  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.