TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PVI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 46,300  2,020,390,000  40.015 (-3.35 %)    46,300  2,020,390,000  97,011,582  7.58% 
29/09/2022 23,100  957,520,000  41.161 (-0.09 %)    23,100  957,520,000  97,057,582  7.57% 
28/09/2022 -21,000  -884,290,000  41.905 (-3.22 %)    200  8,590,000  21,200  892,880,000  97,075,382  7.56% 
27/09/2022 4,900  212,090,000  42.919 (-2.01 %)    5,200  225,230,000  300  13,140,000  97,020,882  7.58% 
26/09/2022 -3,200  -141,590,000  43.713 (-2.43 %)    2,100  91,980,000  5,300  233,570,000  97,026,082  7.58% 
23/09/2022 -51,500  -2,322,060,000  45.063 (4.07 %)    3,200  143,220,000  54,700  2,465,280,000  97,028,182  7.58% 
22/09/2022 700  30,310,000  42.533 (-1.77 %)    700  30,310,000  97,031,382  7.58% 
21/09/2022 35,700  1,532,100,000  42.89 (0.21 %)    35,700  1,532,100,000  97,032,082  7.58% 
20/09/2022 1,300  55,420,000  42.8 (1.66 %)    1,300  55,420,000  97,067,782  7.56% 
19/09/2022 400  16,990,000  42.1 (-3.66 %)    400  16,990,000  97,069,082  7.56% 
16/09/2022 8,500  370,200,000  43.7 (-0.23 %)    8,500  370,200,000  97,069,480  7.56% 
15/09/2022 200  8,830,000  43.8 (0.00 %)    200  8,830,000  97,077,980  7.56% 
14/09/2022 2,498  109,342,600  43.8 (-0.68 %)    2,500  109,430,000  87,400  97,078,145  7.56% 
13/09/2022 5,210  231,309,000  44.1 (-1.78 %)    5,210  231,309,000  97,080,645  7.56% 
12/09/2022 165  7,572,000  44.9 (-0.22 %)    200  9,140,000  35  1,568,000  97,085,855  7.55% 
09/09/2022 2,000  90,470,000  45 (0.45 %)    2,000  90,470,000  97,086,055  7.55% 
08/09/2022 3,900  175,070,000  44.8 (-0.44 %)    3,900  175,070,000  97,083,455  7.55% 
07/09/2022 100  4,690,000  45 (-3.02 %)    100  4,690,000  97,066,555  7.56% 
06/09/2022 300  13,290,000  46.4 (-0.22 %)    4,900  228,390,000  4,600  215,100,000  97,040,255  7.57% 
05/09/2022 34,300  1,602,070,000  46.5 (-1.06 %)    55,100  2,579,550,000  20,800  977,480,000  97,044,855  7.57% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.