MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PVE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/06/2023 2.7 (0.00 %)    -9,494,215   
02/06/2023 2.8 (12.00 %)    9,494,215   
01/06/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
31/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
30/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
29/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
26/05/2023 2.7 (8.00 %)    9,494,215   
25/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
24/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
23/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215   
22/05/2023 2.5 (0.00 %)    9,494,215  11.02% 
19/05/2023 2.8 (3.70 %)    9,494,215  11.02% 
18/05/2023 2.7 (0.00 %)    9,494,215   
17/05/2023 2.7 (0.00 %)    9,494,215   
16/05/2023 2.7 (0.00 %)    9,494,215   
15/05/2023 2.7 (0.00 %)    9,494,215   
12/05/2023 2.6 (-7.14 %)    9,494,215  11.02% 
11/05/2023 2.8 (0.00 %)    9,494,215   
10/05/2023 2.8 (0.00 %)    9,494,215   
09/05/2023 2.8 (0.00 %)    9,494,215  11.02% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.