TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PSD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/06/2022 22.00  22.00  -0.80 (-3.51 %)    8,408  186,187,600  22.80  22.40  23.00  22.00 
28/06/2022 22.80  22.80  0.50 (2.24 %)    38,500  861,690,000  22.30  22.3  23.20  22.20 
27/06/2022 22.30  22.30  0.10 (0.45 %)    6,104  134,618,800  22.20  23.30  23.30  22.00 
24/06/2022 22.20  22.20  0.40 (1.83 %)    34,400  785,710,000  21.80  22.0  23.50  22.00 
23/06/2022 21.80  21.80  0.30 (1.40 %)    12,203  260,884,700  21.50  21.20  22.80  21.20 
22/06/2022 21.50  21.50  0.40 (1.90 %)    17,500  370,810,000  21.10  21.1  22.80  21.00 
21/06/2022 21.10  21.10  -0.70 (-3.21 %)    77,704  1,658,969,400  21.80  21.70  22.40  21.10 
20/06/2022 21.80  21.80  -2.20 (-9.17 %)    56,500  1,261,780,000  24.00  25.9  25.90  21.80 
17/06/2022 24.00  24.00  -1.10 (-4.38 %)    28,400  679,030,000  25.10  25.00  25.00  23.10 
16/06/2022 25.10  25.10  1.10 (4.58 %)    12,400  313,970,000  24.00  25.9  25.90  24.50 
15/06/2022 24.00  24.00  -0.60 (-2.44 %)    95,500  2,255,520,000  24.60  24.60  24.90  23.00 
14/06/2022 24.60  24.60  -1.30 (-5.02 %)    98,200  2,467,710,000  25.90  25.9  25.90  24.30 
13/06/2022 25.90  25.90  -2.30 (-8.16 %)    70,201  1,844,548,200  28.20  26.30  28.00  25.90 
10/06/2022 28.20  28.20  -1.10 (-3.75 %)    31,500  894,850,000  29.30  29.2  29.20  28.20 
09/06/2022 29.30  29.30  -0.20 (-0.68 %)    158,400  4,563,020,000  29.50  29.20  29.50  28.50 
08/06/2022 29.50  29.50  1.20 (4.24 %)    44,401  1,295,939,000  28.30  29.0  29.80  28.90 
07/06/2022 28.30  28.30  -2.00 (-6.60 %)    86,900  2,471,820,000  30.30  29.10  29.10  28.10 
06/06/2022 30.30  30.30  -0.60 (-1.94 %)    39,100  1,179,410,000  30.90  30.2  30.70  30.00 
03/06/2022 30.90  30.90  -0.20 (-0.64 %)    35,500  1,086,550,000  31.10  31.00  31.80  29.00 
02/06/2022 31.10  31.10  1.90 (6.51 %)    112,702  3,417,022,600  29.20  29.1  31.10  29.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.