TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PLX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 -22,700  -911,405,000  40.15 (-0.62 %)    5,900  236,885,000  28,600  1,148,290,000  35,323,600   
04/07/2022 2,900  117,160,000  40.35 (-0.62 %)    3,300  133,320,000  400  16,160,000  35,300,900   
01/07/2022 -9,900  -401,940,000  40.6 (0.74 %)    32,500  1,319,500,000  42,400  1,721,440,000  35,303,800  17.27% 
30/06/2022 -37,900  -1,527,370,000  40.3 (-1.71 %)    3,900  157,170,000  41,800  1,684,540,000  35,276,000  17.27% 
29/06/2022 -57,700  -2,382,295,000  41 (-1.91 %)    2,600  107,500,000  60,300  2,489,795,000  35,240,600  17.28% 
28/06/2022 162,500  6,792,500,000  41.8 (0.72 %)    201,800  8,435,240,000  39,300  1,642,740,000  35,196,100  17.28% 
27/06/2022 -25,100  -1,023,370,000  41.5 (1.72 %)    22,000  908,150,000  47,100  1,931,520,000  35,279,000  17.27% 
24/06/2022 -108,100  -4,410,480,000  40.8 (0.25 %)    10,800  440,640,000  118,900  4,851,120,000  35,274,400  17.27% 
23/06/2022 -23,700  -964,590,000  40.7 (3.04 %)    2,900  118,030,000  26,600  1,082,620,000  35,249,000  17.28% 
22/06/2022 173,000  6,833,500,000  39.5 (1.28 %)    205,200  8,105,400,000  32,200  1,271,900,000  35,174,900  17.28% 
21/06/2022 4,800  187,200,000  39 (-0.76 %)    81,800  3,190,200,000  77,000  3,003,000,000  35,288,100  17.27% 
20/06/2022 -68,800  -2,780,530,000  39.25 (-6.32 %)    22,200  891,010,000  91,000  3,671,540,000  35,337,600  17.27% 
17/06/2022 257,900  10,806,010,000  41.9 (-0.48 %)    290,200  12,159,380,000  32,300  1,353,370,000  35,324,100  17.27% 
16/06/2022 60,400  2,539,820,000  42.05 (2.56 %)    96,100  4,041,005,000  35,700  1,501,185,000  35,493,000  17.26% 
15/06/2022 -100,500  -4,120,500,000  41 (-4.87 %)    16,800  688,800,000  117,300  4,809,300,000  35,539,700  17.25% 
14/06/2022 212,900  9,175,990,000  43.1 (2.62 %)    259,300  11,175,830,000  46,400  1,999,840,000  35,497,800  17.26% 
13/06/2022 151,800  6,375,600,000  42 (-6.67 %)    210,500  8,841,000,000  58,700  2,465,400,000  35,668,500  17.24% 
10/06/2022 212,800  9,576,000,000  45 (-4.05 %)    301,400  13,563,000,000  88,600  3,987,000,000  35,831,100  17.23% 
09/06/2022 165,200  7,747,880,000  46.9 (0.00 %)    218,100  10,228,890,000  52,900  2,481,010,000  35,978,500  17.22% 
08/06/2022 -113,800  -5,331,530,000  46.85 (0.32 %)    40,200  1,883,370,000  154,000  7,214,900,000  36,135,000  17.21% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.