TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PAC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       6,508,420          21,900    30/06/2022  6,530,320  14.05  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       6,446,120  500,000    13/06/2022  12/07/2022  84,200    12/07/2022  6,530,320  14.05  
PAC Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam       2,331,234  100,000    27/05/2022  24/06/2022      24/06/2022  2,331,234  5.02  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       6,038,220  500,000    06/05/2022  03/06/2022  407,900    03/06/2022  6,446,120  13.87  
PAC Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam       2,327,334  100,000    22/04/2022  20/05/2022  3,900    20/05/2022  2,331,234  5.02  
PAC Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam       2,327,334  100,000    18/03/2022  16/04/2022      16/04/2022  2,327,334  5.01  
PAC Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam       2,325,034  100,000    10/02/2022  10/03/2022  2,300    10/03/2022  2,327,334  5.01  
PAC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công       2,707,701          84,000    25/10/2021  2,791,701  6.01  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       4,830,300          1,207,920    17/09/2021  6,038,220  12.99  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       3,730,300          1,100,000    15/09/2021  4,830,300  10.39  
PAC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công       2,711,301            15,000  18/08/2021  2,696,301  5.80  
PAC Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       1,500,000            1,500,000  18/08/2021    0.00  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       2,230,300          1,500,000    18/08/2021  3,730,300  8.03  
PAC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công       2,835,101          4,900    07/06/2021  2,540,001  5.47  
PAC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công       2,610,101          225,000    04/06/2021  2,835,101  6.10  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       2,980,300            750,000  02/06/2021  2,230,300  4.80  
PAC Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công       2,580,901            500  27/05/2021  2,580,401  5.55  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       3,730,300            750,000  27/05/2021  2,980,300  6.41  
PAC Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital       4,145,300          850,000    26/05/2021  4,995,300  10.75  
PAC Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam       2,325,034  200,000    13/05/2021  12/06/2021      12/06/2021  2,325,034  5.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.