TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NSC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 7,800  638,820,000  81.9 (-0.49 %)    8,100  663,390,000  300  24,570,000  7,226,589   
29/09/2022 4,200  345,660,000  82.3 (-0.12 %)    4,200  345,660,000  7,234,124   
28/09/2022 1,700  140,080,000  82.4 (-0.48 %)    1,700  140,080,000  7,238,324   
27/09/2022 1,935  160,218,000  82.8 (-0.12 %)    2,500  207,000,000  565  46,782,000  7,240,024   
26/09/2022 1,100  91,190,000  82.9 (-0.72 %)    1,100  91,190,000  7,242,524   
23/09/2022 300  25,050,000  83.5 (0.85 %)    300  25,050,000  7,243,624   
22/09/2022 1,100  91,080,000  82.8 (-0.36 %)    1,100  91,080,000  7,241,924   
21/09/2022 300  24,930,000  83.1 (0.12 %)    300  24,930,000  7,242,724   
20/09/2022 -1,200  -99,600,000  83 (-0.48 %)    800  66,400,000  2,000  166,000,000  7,243,004   
19/09/2022 2,100  175,140,000  83.4 (0.60 %)    2,400  200,160,000  300  25,020,000  7,232,793   
16/09/2022 2,080  172,432,000  82.9 (0.00 %)    2,100  174,090,000  20  1,658,000  7,228,493   
15/09/2022 -9,411  -430,560,000  82.9 (0.12 %)    1,600  124,200,000  11,011  554,760,000  7,228,593   
14/09/2022 -5,200  32,800,000  82.8 (-0.12 %)    1,500  57,400,000  6,700  24,600,000  7,230,192   
13/09/2022 -1,400  32,800,000  82.9 (0.00 %)    600  57,400,000  2,000  24,600,000  7,231,392   
12/09/2022 899  32,800,000  82.9 (1.10 %)    900  57,400,000  24,600,000  7,223,492   
09/09/2022 400  32,800,000  82 (0.61 %)    700  57,400,000  300  24,600,000  7,223,992   
08/09/2022 -8,400  -684,600,000  81.5 (0.62 %)    100  8,150,000  8,500  692,750,000  7,224,592   
07/09/2022 700  56,700,000  81 (-2.41 %)    1,100  89,100,000  400  32,400,000  7,092,192   
06/09/2022 100  8,300,000  83 (-2.35 %)    200  16,600,000  100  8,300,000  7,092,192   
05/09/2022 -116,500  -9,902,500,000  85 (-3.41 %)    16,000  1,360,000,000  132,500  11,262,500,000  7,092,192   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.