MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NHW - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NHW Ngô Thị Thông Chủ tịch HĐQT      17,227,422  1,752,971    05/11/2014  04/12/2014  1,390,089    04/12/2014  18,617,511  81.16  
NHW Ngô Thị Thông Chủ tịch HĐQT      14,977,422  2,250,000    13/10/2014  30/10/2014  2,250,000    19/10/2014  17,227,422  75.10  
NHW Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam       2,499,573    2,499,573  13/10/2014  11/11/2014    2,499,570  14/10/2014  0.00  
NHW Ngô Thị Thông Chủ tịch HĐQT      12,711,932  2,265,489    09/07/2014  24/07/2014  2,265,489    24/07/2014  14,977,421  65.30  
NHW Phạm Thị Sa Thành viên BKS        20/02/2014  24/02/2014    20/02/2014    0.00  
NHW Phạm Thanh Quang Giám đốc        20/02/2014  24/02/2014    20/02/2014    0.00  
NHW Hồ Thanh Tâm Giám đốc        20/02/2014  24/02/2014    20/02/2014    0.00  
NHW Nguyễn Thị Hương Kế toán trưởng        20/02/2014  24/02/2014    20/02/2014    0.00  
NHW Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng GĐ        20/02/2014  24/02/2014    20/02/2014    0.00  
NHW Huỳnh Quốc Thái Phó Tổng GĐ        20/02/2014  24/02/2014    20/02/2014    0.00  
NHW Vũ Lê Đức Thành viên BKS      4,545    4,540  10/12/2013  27/12/2013    4,540  18/12/2013  0.00  
NHW Hồ Thanh Tâm Giám đốc      18,179    18,170  01/12/2013  04/12/2013    18,170  01/12/2013  0.00  
NHW Huỳnh Quốc Thái Phó Tổng GĐ      18,179    18,170  28/11/2013  29/11/2013    18,170  29/11/2013  0.00  
NHW Phạm Thị Sa Thành viên BKS      4,545    4,540  28/11/2013  29/11/2013    4,540  29/11/2013  0.00  
NHW Phạm Thanh Quang Giám đốc      9,179    9,170  28/11/2013  29/11/2013    9,170  29/11/2013  0.00  
NHW Nguyễn Thị Hương Kế toán trưởng      6,817    6,810  27/11/2013  28/11/2013    6,810  28/11/2013    0.00  
NHW Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng GĐ      9,099    9,090  27/11/2013  28/11/2013    9,090  28/11/2013    0.00  
NHW Mekong Enterprise Fund II       1,250,171            1,250,171  27/10/2013    0.00  
NHW Mekong Enterprise Fund II       2,066,930            816,759  24/10/2013  1,250,171  5.45  
NHW Mekong Enterprise Fund       4,750,089            1,877,025  24/10/2013  2,873,064  12.53  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.