TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NBS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2017 40 (0.00 %)    1,518,568  0.84% 
05/07/2017 40 (0.00 %)    1,518,568  0.84% 
04/07/2017 40 (0.00 %)    1,518,568  0.84% 
03/07/2017 40 (0.00 %)    1,518,568  0.84% 
30/06/2017 40 (0.00 %)    1,518,568  0.84% 
29/06/2017 40 (0.00 %)    1,518,568  0.84% 
28/06/2017 40 (0.00 %)    1,518,468  0.84% 
27/06/2017 40 (0.00 %)    1,518,368  0.85% 
26/06/2017 -100  -4,000,000  40 (2.30 %)    100  4,000,000  1,518,268  0.85% 
23/06/2017 -100  -3,910,000  39.1 (-14.81 %)    100  3,910,000  1,518,168  0.85% 
22/06/2017 -100  -4,590,000  45.9 (-15.00 %)    100  4,590,000  1,518,168  0.85% 
21/06/2017 -100  -5,400,000  54 (-12.34 %)    100  5,400,000  1,518,168  0.85% 
20/06/2017 61.6 (0.00 %)    1,518,168  0.85% 
19/06/2017 60 (0.00 %)    1,518,168  0.85% 
16/06/2017 60 (0.00 %)    1,518,168  0.85% 
14/06/2017 64 (-14.78 %)    1,518,168  0.85% 
13/06/2017 75.1 (39.85 %)    1,518,168  0.85% 
12/06/2017 53.7 (0.00 %)    1,518,168  0.85% 
09/06/2017 53.7 (0.00 %)    1,518,168  0.85% 
08/06/2017 53.7 (0.00 %)    1,518,168  0.85% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.