TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NBB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  47,581,332    10,000,000  07/07/2022  05/08/2022          0.00  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  49,081,332    10,000,000  06/06/2022  05/07/2022    1,500,000  04/07/2022  47,581,332  38.98  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       51,221,332    2,140,000  07/03/2022  05/04/2022    2,140,000  08/03/2022  49,081,332  40.21  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  60,221,332    9,000,000  25/01/2022  23/02/2022    9,000,000  23/02/2022  51,221,332  41.96  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       65,421,332    5,200,000  12/01/2022  10/02/2022    5,200,000  20/01/2022  60,221,332  49.33  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  68,521,332    3,100,000  24/11/2021  23/12/2021    3,100,000  14/12/2021  65,421,332  53.59  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  81,021,332    11,500,000  09/11/2021  08/12/2021    11,500,000  19/11/2021  68,521,332  56.13  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  68,816,667    6,300,000  26/10/2021  24/11/2021    6,300,000  29/10/2021  62,516,667  51.21  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Quốc Bình  Phó Chủ tịch thường trực  73,316,667    4,500,000  13/10/2021  11/11/2021    4,500,000  21/10/2021  68,816,667  56.37  
NBB Mai Thanh Trúc Phó Tổng GĐ      112,500    112,500  23/09/2020  22/10/2020    112,500  05/10/2020    0.00  
NBB Amersham Industries Limited       2,490,369            710,000  17/09/2020  1,780,369  1.46  
NBB Amersham Industries Limited       3,230,059            739,690  16/09/2020  2,490,369  2.04  
NBB Grinling International Limited       1,115,000            600,000  11/09/2020  515,000  0.42  
NBB Amersham Industries Limited       4,827,449            1,125,150  10/09/2020  3,702,299  3.03  
NBB Grinling International Limited       2,265,000            850,000  09/09/2020  1,415,000  1.16  
NBB Đoàn Tường Triệu Chủ tịch HĐQT      500,000    450,000  27/05/2020  25/06/2020    450,000  27/05/2020  50,000  0.04  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       66,263,662          6,439,005    09/04/2020  73,144,667  59.92  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       65,362,302          15,000    24/03/2020  66,263,662  54.28  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       64,558,002          911,180    18/02/2020  65,362,302  53.55  
NBB Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       63,624,362          281,570    06/02/2020  64,558,002  52.89  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.