MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LM8 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LM8 Trần Mạnh Hùng em  Trần Sỹ Quỳnh  Phó Chủ tịch HĐQT  88  75,000    10/11/2021  08/12/2021  600,176    08/12/2021  600,264  6.39  
LM8 Lê Quốc Ân Chủ tịch HĐQT      133,075  200,000    08/11/2021  06/12/2021  122,500    06/12/2021  255,575  2.72  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       469,649            100,000  03/11/2021  369,649  3.94  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       769,649            300,000  02/11/2021  469,649  5.00  
LM8 Trần Mạnh Hùng em  Trần Sỹ Quỳnh  Phó Chủ tịch HĐQT  5,288    5,288  18/10/2021  16/11/2021    5,200  19/10/2021  88  0.00  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       1,069,650            300,000  06/08/2020  769,650  8.20  
LM8 Lê Thị Thanh Long Em  Lê Quốc Ân  Chủ tịch HĐQT  5,000    05/08/2020  03/09/2020      03/09/2020    0.00  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       1,169,650            100,000  29/06/2020  1,069,650  11.39  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       1,269,650            100,000  28/05/2020  1,169,650  12.46  
LM8 Lê Quốc Ân Chủ tịch HĐQT      33,075  100,000    28/05/2020  22/06/2020  100,000    28/05/2020  133,075  1.42  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       1,369,650            100,000  26/05/2020  1,269,650  13.52  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       1,494,650            125,000  20/05/2020  1,369,650  14.59  
LM8 Đinh Đức Trọng Phó Tổng GĐ      160,000  90,000    18/05/2020  12/06/2020  90,000    21/05/2020  250,000  2.66  
LM8 Ngô Quang Định Tổng giám đốc      75,000  100,000    18/05/2020  12/06/2020  100,000    26/05/2020  175,000  1.86  
LM8 Phạm Mạnh Đức Kế toán trưởng      260  10,000    18/05/2020  12/06/2020  10,000    21/05/2020  10,260  0.11  
LM8 Đinh Đức Trọng Phó Tổng GĐ      160,000    08/05/2020  11/05/2020  160,000    11/05/2020  160,000  1.70  
LM8 Ngô Quang Định Phó Tổng GĐ      75,000    07/05/2020  29/05/2020  75,000    12/05/2020  75,000  0.80  
LM8 Nguyễn Ngọc Đông       835,882          658,768    21/05/2019  1,494,650  15.92  
LM8 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP   Lê Quốc Ân  Chủ tịch HĐQT  4,788,655    1,408,730  02/05/2019  31/05/2019    1,408,730  23/05/2019  3,379,925  36.00  
LM8 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP   Lê Quốc Ân  Chủ tịch HĐQT  4,788,655    1,408,730  08/03/2019        12/04/2019  4,788,655  51.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.