TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK L18 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/07/2022 26.9 (-2.18 %)    77  23,600  306   100  41,000  410   -17,400
04/07/2022 27.5 (1.85 %)    103  40,900  397   95  51,800  545   -10,900
01/07/2022 27 (-1.82 %)    118  87,800  744   105  88,500  843   -700
30/06/2022 27.5 (-3.17 %)    83  36,800  443   110  83,100  755   -46,300
29/06/2022 28.4 (-2.07 %)    121  54,400  450   90  56,900  632   -2,500
28/06/2022 29 (5.84 %)    194  101,400  523   166  90,400  545   11,000
27/06/2022 27.4 (1.48 %)    147  81,600  555   133  68,300  514   13,300
24/06/2022 27 (1.89 %)    105  48,300  460   120  67,200  560   -18,900
23/06/2022 26.5 (6.85 %)    134  71,300  532   128  71,600  559   -300
22/06/2022 24.8 (9.73 %)    200  138,200  691   125  90,800  726   47,400
21/06/2022 22.6 (-9.96 %)    111  98,900  891   128  134,100  1,048   -35,200
20/06/2022 25.1 (-9.71 %)    107  38,700  362   151  128,000  848   -89,300
17/06/2022 27.8 (-9.74 %)    203  113,300  558   143  162,500  1,136   -49,200
16/06/2022 30.8 (-1.28 %)    87  37,500  431   126  75,300  598   -37,800
15/06/2022 31.2 (-0.95 %)    169  72,500  429   191  93,300  488   -20,800
14/06/2022 31.5 (0.00 %)    118  65,500  555   98  53,600  547   11,900
13/06/2022 31.5 (-7.35 %)    168  71,300  424   121  75,300  622   -4,000
10/06/2022 34 (-1.16 %)    120  47,900  399   118  46,600  395   1,300
09/06/2022 34.4 (0.58 %)    96  54,700  570   79  29,300  371   25,400
08/06/2022 34.2 (2.40 %)    147  81,600  555   118  71,700  608   9,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.